Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avfall och återvinning

Så gott som alla företag och verksamheter ger upphov till olika typer av avfall och du som utövare har ansvar för att avfallet blir omhändertaget på rätt sätt.

I kommunen ansvarar renhållningen för insamling av hushållsavfall. Exempel på hushållsavfall som företag och verksamheter alstrar kommer från fikarummet, köket och vid städning av lokaler.

Kontakta renhållningen om ditt företag behöver sophämtning. Vi kan också hjälpa ditt företag med att hämta tidningar, kontorspapper och förpackningar.

Avgifter

RenhållningstaxanPDF reglerar kommunens avgifter och taxor för avfallshantering samt återvinning av avfall.

Besökskort till Sörmossensåtervinningscentrall

Du ansöker om kort till ditt företag genom att fylla i en ansökan som du hittar under e-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats. Kortet får användas av alla medarbetare i företaget. Vill man ha ett extra kort kostar detta för närvarande 100 kronorexkll. moms. Varje besök kostar 200 kronorexkll. moms och vifakturerarrbesöksavgifternaa på uppgivenföretagsadresss.

Kortet är envärdehandlingg och du är ansvarig för de besök som görs med kortet, så anmäl förlorat kort snarast. Ett borttappat, förlorat eller stulet kort ersätts mot gällande avgift som för närvarande är 100 kronorexkll. moms.

Lätt lastbil med tjänstevikt upp till 3,5 ton är det största fordon som företag får använda sig av för att komma in på Sörmossen för att lämna avfall.

Renhållningsordning

Varje kommun ska enligtmiljöbalkenn ochavfallsförordningenn ha en
renhållningsordningg. Irenhållningsordningenn ingår kommunens föreskrifter om avfallshantering ochavfallsplann.

Föreskrifter om avfallshanteringPDF innehåller bestämmelser om det avfall som uppkommer i kommunen. Fastighetsinnehavare ellernyttjanderättshavaree är skyldiga att lämna hushållsavfall tillrenhållningenn enligt de bestämmelser som anges i föreskrifterna.

AvfallsplanenPDF redovisar vart vi är idag och våra framtidsmål samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet.

Förpacknings- ochtidningsinsamlingg för företag

Information om var företag kan lämna förpackningar och tidningar finns på Fti:shemsidaalänk till annan webbplats.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-07