Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
En kvinna och en man med ett litet barn

Kommun & politik

Ale kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du anslag och kungörelser.

Kommunala regler kallas författningssamling. Styrdokument innebär olika former av strategier, planer, program och policys. 

Här hittar du information om Ale kommuns politiska organisation. Du kan även läsa hur förvaltningsorganisationen, som driver den dagliga verksamheten, är uppbyggd.

Här hittar du mötestider, protokoll och tillhörande handlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Här hittar du bland annat Ales historia, vision, befolkningsprognos, bolag, pressrum, grafisk profil och arbete med hållbar utveckling.

Här hittar du information om bland annat ekonomi, internationellt arbete, hur du kan ta del av kommunens beslut och hur du själv kan påverka.

Sidan kontrollerades av:

den