Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomi och årsredovisning

Ale kommun har, liksom övriga kommuner, i stort sett tre olika inkomstkällor. Det är kommunalskatt, bidrag från staten samt avgifter och ersättningar som tas ut för vissa av de kommunala tjänsterna.

Kommunens inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. Aleborna betalar 21,87 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Detta ger en inkomst på cirka 1 422 miljoner kronor. Den kommunalekonomiska utjämningen ger Ale ytterligare cirka 264 miljoner kronor och den kommunala fastighetsavgiften cirka 55 miljoner kronor.

Från staten får Ale under år 2018 bidrag på cirka 111 miljoner kronor.

Avgifter och andra inkomster från den verksamhet kommunen bedriver beräknas ge cirka 350 miljoner kronor. Av taxeinkomsterna kan nämnas att de affärsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfallshantering ger 54 respektive 29 miljoner kronor. Barnomsorgsavgifterna beräknas ge cirka 29 miljoner kronor.

Sammantaget får kommunen därmed in skatt, statsbidrag samt avgifter och ersättningar på cirka 2 202 miljoner kronor.

Kostnader för många verksamheter

De medel kommunen får in används till många olika verksamheter.

(Mkr = miljoner kronor.)

De största verksamhetsområdena med bruttokostnad

Grundskola

471 Mkr

Individ- och familjeomsorg

263 Mkr

Barnomsorg

251 Mkr

Äldreomsorg

240 Mkr

Funktionshinder

207 Mkr

Gymnasieskola

146 Mkr

Kultur och fritid

82 Mkr

Vatten och avlopp

46 Mkr

Gator och park, med mera

37 Mkr

Avfallshantering

31 Mkr

Räddningstjänsten

28 Mkr

Kommunal vuxenutbildning

18 Mkr

Kollektivtrafik och färdtjänst

10 Mkr

 

Finansiella nyckeltal

2017 (bokslut)

2018 (budget)

Omsättning

2 059 Mkr

2 202 Mkr

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

39,0 Mkr

69,0 Mkr

Balansomslutning

1 769,2 Mkr

2 112,3 Mkr

Soliditet

50,1 %

44,8 %

 

 

Fördelning av kommunalskatt 2017


Grundskola             

5,57 kr                                                            

Äldreomsorg

3,03 kr

Barnomsorg

2,89 kr

Funktionshinder

2,22 kr

Individ- och familjeomsorg

1,84 kr

Gymnasieskola

1,80 kr

Kommungemensam planering och
admin. samt politisk verksamhet

1,75 kr

Kultur och fritid

1,03 kr

Gator och park, med mera

0,44 kr

Räddningstjänst

0,37 kr

Pensionskostnader

0,37 kr

Kommunal vuxenutbildning

0,20 kr

Kollektivtrafik och färdtjänst

0,14 kr

Övrig verksamhet

0,22 kr

Totalt (kommunal skatt per 100 kr)

21,87 kr

 

 

Läs mer

Kommunens verksamhetsplan och budget

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-05-22 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.