Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomi och årsredovisning

Ale kommun har, liksom övriga kommuner, i stort sett tre olika inkomstkällor. Det är kommunalskatt, bidrag från staten samt avgifter och ersättningar som tas ut för vissa av de kommunala tjänsterna.

Kommunens inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. Aleborna betalar 21,87 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Detta ger en inkomst på cirka 1 537 miljoner kronor. Den kommunalekonomiska utjämningen ger Ale ytterligare cirka 236 miljoner kronor och den kommunala fastighetsavgiften cirka 57 miljoner kronor.

Från staten får Ale under år 2019 bidrag på cirka 114 miljoner kronor.

Avgifter och andra inkomster från den verksamhet kommunen bedriver beräknas ge cirka 344 miljoner kronor. Av taxeinkomsterna kan nämnas att de affärsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfallshantering ger 54 respektive 29 miljoner kronor. Barnomsorgsavgifterna beräknas ge cirka32 miljoner kronor.

Sammantaget får kommunen därmed in skatt, statsbidrag samt avgifter och ersättningar på cirka 2 288 miljoner kronor.

Kostnader för många verksamheter

De medel kommunen får in används till många olika verksamheter.

(Mkr = miljoner kronor.)

De största verksamhetsområdena med bruttokostnad

Grundskola

494 Mkr

Äldreomsorg

301 Mkr

Barnomsorg

273 Mkr

Funktionshinder

209 Mkr

Individ- och familjeomsorg

178 Mkr

Gymnasieskola

148 Mkr

Kultur och fritid

87 Mkr

Vatten och avlopp

53 Mkr

Gator och park, med mera

38 Mkr

Avfallshantering

32 Mkr

Räddningstjänsten

31 Mkr

Kommunal vuxenutbildning

18 Mkr

Kollektivtrafik och färdtjänst

9 Mkr


Finansiella nyckeltal

2018 (bokslut)

2019 (budget)

Omsättning

2 128 Mkr

2 288 Mkr

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

40,8 Mkr

78,0 Mkr

Balansomslutning

1 838,7 Mkr

2 324,8 Mkr

Soliditet

50,4 %

44,4 %Fördelning av kommunalskatt 2018


Grundskola             

5,59 kr                                                            

Äldreomsorg

3,21 kr

Barnomsorg

2,99 kr

Funktionshinder

2,13 kr

Individ- och familjeomsorg

1,57 kr

Gymnasieskola

1,73 kr

Kommungemensam planering och
admin. samt politisk verksamhet

1,52 kr

Kultur och fritid

1,03 kr

Gator och park, med mera

0,48 kr

Räddningstjänst

0,38 kr

Pensionskostnader

0,71 kr

Kommunal vuxenutbildning

0,17 kr

Kollektivtrafik och färdtjänst

0,12 kr

Övrig verksamhet

0,24 kr

Totalt (kommunal skatt per 100 kr)

21,87 krLäs mer

Kommunens verksamhetsplan och budget

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-05-14 

 

KOMMUNKARTA

I kommunkartan hittar du förskolor,
äldreboenden, badplatser, bibliotek,
detaljplaner och mycket mer.

Öppna kommunkartan i nytt fönster >> länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.