Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Äldreplan

Samhället står inför omfattande förändringar i den äldre befolkningen. Detta ställer stora krav på kommunernas förmåga att anpassa sina verksamheter efter förändrade behov och resurser. Se mig! Äldreplan för Ale kommun 2019-2026 beskriver kommunens målsättning och inriktning inom en rad områden relaterade till äldre.

En blå himmel med ett vitt moln med texten Se mig! Äldreplan för Ale kommun 2019-2026.

I många år framåt kommer Se mig! att vara vägledande för beslut som rör äldres vardag. Planen har arbetats fram med hög delaktighet av kommuninvånare, brukare, närstående och personal – ca 800 personer har på något sätt deltagit i utformningen av Se mig!

Inom åtta områden finns mål framarbetade samt förslag på aktiviteter för att nå målen senast 2026. Äldreplanen tar sin utgångspunkt i den nationella utredningen om vård och omsorg för äldre som kom 2017. Vill du läsa den nationella utredningen hittar du den under Relaterad information.

Se mig! Äldreplan för Ale kommun hittar du nedan:

Hela dokumentet:

Se mig! Äldreplan för Ale kommun 2019-2026 Pdf, 959 kB.

Populärversion

Se mig! Äldreplan för Ale kommun 2019-2026, pop Pdf, 3 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den