Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Pågående aktiviteter

Se mig! Äldreplan för Ale kommun gäller för perioden 2019-2026. År 2026 vill vi ha uppnått det önskade läget (målet) inom varje område som äldreplanen omfattar.

Detta har vi åstadkommit så här långt

 1. Trygghetsbostäder finns på flera platser i kommunen.
 2. Aktivitetsvärdar kopplade till trygghetsbostäderna finns på plats och utvecklar kontinuerligt innehållet i trygghetsbostäderna tillsammans med de boende.
 3. Anhörigombud finns på äldreboenden.
 4. Heltid som norm
 5. Kompetensstege för Undersköterskor och Sjuksköterskor

Detta pågår - detta arbetar sektorn med just nu

Inom samtliga områden i äldreplanen finns temagrupper som jobbar med olika aktiviteter för att vi ska nå till det önskade läget 2026. Om du vill delta kontakta Ales kontaktcenter.

 Just nu pågår följande arbete och aktiviteter:

 1. Revidering av brukarrådens styrdokument
  Här har arbetsgruppen kopplat till temaområdet Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser arbetat fram förslag till förändringar av brukarrådens uppdrag.
 2. Utveckling av kontaktmannaskapet vilket också kommer knyta ann till det salutogena förhållningssättet
 3. Omarbeta information och blanketter om anhörigstöd
 4. Införande av nyckelfria lås (elektroniska lås) inom hemtjänsten
 5. Digital signering
 6. Under 2020 kommer temagrupp Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser samverka med temagrupp Anhöriga

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den