Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Temagrupper

Vill du delta i det fortsatta arbetet med äldreplanen? Inom följande områden finns temagrupper där du kan engagera dig och bidra med ditt perspektiv och dina erfarenheter. Kontakta Ales kontaktcenter.

Kvalitet och effektivitet

 

God kompetensförsörjning

 

Handläggning av behov

 

Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser

 

Anhöriga


Välfärdsteknik

 

Boendeformer för äldre personer


 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den