Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Befolkning

Ale kommuns befolkning ökade under 2021 från 31 868 invånare till 32 148, vilket innebär en befolkningsökning på 280 personer och en procentuell ökning på 0,88 procent.

Befolkningsutveckling

Det är framförallt inflyttningen och ett positivt födelseöverskott som har fortsatt att driva folkökningen. Kommunen ökade inte lika mycket som tidigare år men den totala folkökningen i Sverige var också låg 2021. Den ort som ökade mest i Ale kommun var Älvängen med 183 invånare, vilket är mer än halva befolkningsförändringen 2021.

Nedan på denna sidan kan du se förändringen under 2021 och de officiella siffrorna per ort. Längst ner finns en tjänst för jämförelse mellan kommuner från Statistiska centralbyrån (SCB).

Om du vill ha mer information och statistik kring Ales orter, veckovisstatistik och beräknad framtida utveckling, kan du klicka här för att komma till en interaktiv rapport.

Befolkningsstatistik fördelat per samhälle

2021-12-31 Källa: SCB

Orter

Folkbokförda

Män

Kvinnor

Surte

3 249

1 692

1 557

Bohus

3 371

1 739

1 632

Nödinge

6 057

3 036

3 021

Nol

3 609

1 839

1 770

Alafors

2 189

1 122

1 067

Starrkärr, Kilanda och Ryd

1 937

1 006

931

Älvängen

6 433

3 240

3 193

Skepplanda

3 363

1 717

1 646

Hålanda

1 068

562

506

Alvhem

833

430

403

Restförda

39*

28*

11*

Ale kommun

32 148

16 411

15 737

*Personer folkbokförda i kommunen, men som inte kunnat tilldelats en geografisk tillhörighet

Befolkningsförändringar under 2020

Total förändring

280

Födda

398

Döda

257

Födelseöverskott

141

Inflyttade

2138

Utflyttade

2 013

Flyttningsnetto

125

Justering

14

Kommunfakta från SCB

Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) nyckeltal kring varje kommun i Sverige. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning.

  1. Du kommer till SCB:s sida genom att klicka på denna länk Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den