Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Befolkning

Ale kommuns befolkning ökade under 2022 från 32 148 invånare till 32 394, vilket innebär en befolkningsökning på 246 personer och en procentuell ökning på 0,77 procent.

Befolkningsutveckling

Det är framförallt inflyttningen och även ett positivt födelseöverskott som har fortsatt att driva folkökningen. Sverige och även Ale kommun hade dock under 2022 lägsta antalet födda på många år. Den ort som ökade mest i Ale kommun var Nol med 102 invånare och därefter Älvängen med 82 personer.

Nedan på denna sidan kan du se förändringen under 2022 och de officiella siffrorna per ort. Längst ner finns en tjänst för jämförelse mellan kommuner från Statistiska centralbyrån (SCB).

Om du vill ha mer information och statistik kring Ales orter, veckovisstatistik och beräknad framtida utveckling, kan du klicka här för att komma till en interaktiv rapport.

Befolkningsstatistik fördelat per samhälle

2022-12-31 Källa: SCB

Orter

Folkbokförda

Män

Kvinnor

Surte

3 294

1 717

1 577

Bohus

3 383

1 744

1 639

Nödinge

6 057

3 015

3 042

Nol

3 711

1 878

1 833

Alafors

2 158

1 092

1 066

Starrkärr, Kilanda och Ryd

1 923

997

926

Älvängen

6 515

3 291

3 224

Skepplanda

3 386

1 724

1 662

Hålanda

1 070

569

501

Alvhem

860

444

416

Restförda

37*

25*

12*

Ale kommun

32 394

16 496

15 898

*Personer folkbokförda i kommunen, men som inte kunnat tilldelats en geografisk tillhörighet

Befolkningsförändringar under 2020

Total förändring

246

Födda

327

Döda

231

Födelseöverskott

96

Inflyttade

2 133

Utflyttade

2 001

Flyttningsnetto

132

Justering

18

Kommunfakta från SCB

Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) nyckeltal kring varje kommun i Sverige. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning.

  1. Du kommer till SCB:s sida genom att klicka på denna länk Länk till annan webbplats.

 

Vid frågor kontakta:

Maria Bursell, utvecklingsledare avdelningen strategi och uppföljning

E-post: maria.bursell@ale.se

Sidan kontrollerades av:

den