Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Internationellt arbete

Flaggorna för Botswana, Moldavien och Sverige.

Foto: Ale kommun

Ale kommun arbetar för att förbättra och utveckla verksamheterna i sektorerna genom bland annat EU-program och internationellt arbete.

Under rubriken Internationellt arbete presenterar vi de projekt som drivs av kommunen tillsammans med andra, regionalt och globalt.

En del projekt drivs i egen regi men med finansiering via EU-bidrag eller annan extern medfinansiering. Dessa finns redovisade under Internationella projekt. Här finner du även information kring avslutade projekt som drivits i
kommunens regi.

Ledningsgrupp internationellt arbete

  • Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande (m)
  • Monica Samuelsson, vice ordförande (s)
  • Maria Reinholdsson, kommunchef
  • Daniela Ölmunger, avdelningschef

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den