Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Internationell skola

Tillitsbaserad skola är ett projekt för att öka internationella kunskaper och utbyten i skolan. Lärare och skolpersonal får möjlighet att utveckla sin kompetens och får tillgång till internationella kontakter och kunskaper. Ett första steg för att väcka intresse och visa på möjligheter för europeiskt samarbete är att kunna ge skolledning och pedagoger möjlighet att studera i ett annat land inom EU.

Ale kommun

Varför internationell skola

Framförallt ska internationellt utbyte skapa förutsättningar för samarbete, ökade kunskaper och utveckling för barn, unga och medarbetare. Det kan också göra det möjligt att genomföra större utvecklingsprojekt där internationellt samarbete bedöms vara givande och kan bidra till finansiering och genomförande.

Ale kommuns internationella arbete ska bidra till att vara en attraktiv kommun. Det är också ett sätt att utveckla verksamheterna inom kommunen. Ett mångkulturellt perspektiv gynnas och främlingsfientliga krafter motverkas vilket bidrar till utvecklingen av lokal demokrati.

Aktiviteter

Inom projektet kan pedagoger, skolledning och övrig skolpersonal söka om att genomföra kompetensutveckling i ett internationellt sammanhang. De som har deltagit i utbildningar kan sedan utbilda kollegor och delta i aktiviteter där den förvärvade kunskapen kommer till användning och kan spridas inom organisationen. Deltagarna kommer att sprida kunskap och aktivt medverka till att utveckla skolan för både elever och personal.

Projektet finansieras av ett EU-program som heter ”Erasmus+ mobilitet skola” och syftar till att ge bidrag för att kompetensutveckla personal i förskolor, grundskolor och gymnasier.

Följ länken för att läs mer om programmet: Erasmus + mobilitet skola Länk till annan webbplats.


Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den