Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Internationella partnerskap

Ale kommun och Ghanzi District Council i Botswana har sedan sommaren 2012 ett kommunalt partnerskap. Syftet med partnerskapet är att minska fattigdom i Ghanzi genom en utvecklad lokal demokrati. Sedan 2017 ingår även Budesti i Moldavien i partnerskapet. ICLD (international centre for local democracy) finansierar projekt inom partnerskapsprogrammet med medel från SIDA. 

Projekt- och styrgruppsmöte i Moldavien 2020

Under 2020 genomfördes ett projektmöte 4-7 mars i Budesti, Moldavien. Huvuddelen av programmet utgjordes av möten med olika intressentgrupper. Projektteamen besökte också internatskolan Nr 3 och den svenska ambassaden i Chisinau. Se mer från mötet i filmen. Under 2021 kunde inga fysiska möten genomföras på grund av pandemin. Ett projektavslutande möte genomfördes den 24 september 2021 digitalt.

Projekt- och styrgruppsmöte i Botswana 2019

Årets andra möte ägde rum 17-24 november i Ghanzi där styrgruppen och projektteamen träffade den regionala utbildningsdirektören och besökte ett antal skolor i distriktet.

Se filmen från besöket i Botswana hösten 2019

Enligt ICLDs riktlinjer ska ömsesidighet genomsyra projektcykeln från problem- och målformulering till utförande och uppföljning. Projekten ska utgå från samarbetspartens behov. Samarbetet ska dock gagna båda parter så att även den svenska partnern utvecklas i relation till programmets mål. 

För närvarande pågår två projekt, det ena handlar om styrning och ledning och det andra om att minska den problematiska frånvaron i skolan. Utvecklingsarbetet genomförs i ett 3-parts samarbete mellan Ale, Budesti i Moldavien och Ghanzi District Council i Botswana. Medborgardialogsprojektet avslutades i december 2017. 

I maj 2016 påbörjades ett trepartssamarbete mellan Ale, Ghanzi och Budesti (Moldavien) med fokus på att minska antal barn och ungdomar som hoppar av skolan, så kallade Drop outs och att minska den problematiska frånvaron i skolorna. Projektet pågår 2018 - 2020. På grund av covid-19 pandemin har ett projektmöte inte kunnat genomföras hösten 2020. Därför har projektet förlängts till hösten 2021.

Flaggorna från Botswana, Moldavien och Sverige vajar framför kommunhuset i Nödinge, Ale kommun

Foto: Ale kommun

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den