Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Riktlinje för internationellt samarbete

Inledning och syfte

Internationellt samarbete är ett verktyg som kan bidra med kunskap, inspiration, erfarenhet och ekonomiska resurser i utvecklingen av Ale kommuns verksamheter. Samarbetet följer svenska regeringens utrikespolitik.

Ale kommuns internationella arbete ska stödja kommunfullmäktiges och styrelses/nämnders mål och prioriteringar.

De övergripande målen för Ale kommuns internationella arbete är:

- Verksamhetsutveckling

- Främja internationellt utbyte för barn och unga

- Möjliggöra extern finansiering vid utvecklingsprojekt

Definition

Med internationellt samarbete avses kommunens arbete med internationella organisationer och nätverk samt projekt och samarbeten med finansiering från till exempel EU, Sida och ICLD, och som pågår över tid.

Beslut

Beslut om deltagande i internationellt samarbete fattas av berörd nämnd. Underlaget inför beslut om deltagande i internationellt samarbete ska innehålla;

- Kartläggning av behov/utvecklingsområde

- Förväntade effekter

- Nyckeltal eller effekter som kan följas över tid

- Former för utvärdering

- Resursåtgång

Finansiering

De aktiviteter som genomförs är delar av ordinarie verksamhet och ansvaret för hantering av EU- och internationella projekt ska därför integreras med respektive förvaltningsdel i budget och verksamhetsplan.

Uppföljning

Varje nämnd är ansvarig att redovisa sitt internationella arbete årligen. Uppföljning ska redovisa hur det internationella arbetet bidragit till verksamhetsutveckling samt resursåtgång.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den