Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Anläggande av fiskväg vid Hältorpssjön

Ale kommun har ansökt om tillstånd att anlägga en fiskväg vid Hältorpssjöns utflöde i Pers å. Förhoppningen är att en fiskväg ska återskapa möjlighet för lax och havsöring att utnyttja de fina lek- och uppväxtmiljöer som finns längre upp i ån.

Fotografi av Hältorpsdämmet.

Hältorpsdämmet. Foto: Ida Wendt/Ale kommun.

Vad händer nu?

Huvudförhandling i mål om ansökan till anläggande av fiskväg hålls den 10 oktober 2023 kl. 09.30 i C-salen i Medborgarhuset i Alafors, Ledetvägen 6 i Alafors. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvarare Anna Rasmussen, Ale kommun, Ale torg 7 i Nödinge, tel: 0303- 70 30 00.

Bakgrund till projektet

År 1995 förvärvade Ale kommun i samarbete med Västkuststiftelsen och Göteborgs stad regleringsrättigheterna för Hältorpssjön och de uppströms liggande sjöarna. Syftet var att säkra naturvärdena som kan ta skada av regleringar i systemet. Dammen vid Hältorpssjön är det första definitiva vandringshinder idag sedan vandringshindret vid Brandsbo kvarn undanröjdes under slutet av 1980-talet. 

Kommunen har nu för avsikt att anlägga en fiskväg förbi Hältorpsdämmet ner till Pers å i Sköldsån vattensystem som utgör ett biflöde till Göta älv strax väster om Alafors samhälle. Åtgärderna planeras på fastigheterna Ale Alafors 1:1, Ale Målje 6:6 och Ale Rished 3:3.

Genom att bygga en fiskväg vid dämmet i Hältorpssjöns utlopp skulle man återskapa möjligheten för lax och havsöring att utnyttja de fina lek- och uppväxtmiljöer som finns längre upp i ån. Det skulle även återskapa förutsättningar för den rödlistade ålen att vandra upp till sjöarna i avrinningsområdet och även att återintroducera den rödlistade flodpärlmusslan i vattendraget.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den