Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Styrdokument, policy, riktlinjer

Sök styrdokument, policy, riktlinjer:

Ordet styrdokument innebär här bland annat olika former av strategier, planer, program och policys. Gemensamt för dem alla är att de beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla sig i olika frågor. Styrdokument står inte över de lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering.

Lagar och förordningar som styr kommunen

En av lagarna är kommunallagen. Kommunallagen bestämmer att kommunen ska ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, en budget och en översiktsplan. Förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är andra exempel på lagar som kommuner har att rätta sig efter.

Kommunala styrdokument delas i Ale kommun som huvudreglen in i kategorier enligt följande:

  • Visionära dokument - Strategi, Policy, Program
  • Tillämpande dokument - Plan, Riktlinje, Regler

Det finns dock en rad undantag, beroende på lagstiftning med mera. Dessa redovisas under övrigt.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den