Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Styrdokument, policy, riktlinjer

Sök styrdokument, policy, riktlinjer:

Ordet styrdokument innebär här bland annat olika former av strategier, planer, program och policys. Gemensamt för dem alla är att de beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla sig i olika frågor. Styrdokument står inte över de lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering.

Lagar och förordningar som styr kommunen

En av lagarna är kommunallagen. Kommunallagen bestämmer att kommunen ska ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, en budget och en översiktsplan. Förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är andra exempel på lagar som kommuner har att rätta sig efter.

Kommunala styrdokument delas i Ale kommun som huvudreglen in i kategorier enligt följande:

 • Visionära dokument - Strategi, Policy, Program
 • Tillämpande dokument - Plan, Riktlinje, Regler

Det finns dock en rad undantag, beroende på lagstiftning med mera. Dessa redovisas under övrigt.

Utbildning och barnomsorg

 1. Riktlinjer avgiftsfri skola Pdf, 14 kB.
 2. Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola för enskild huvudman i Ale kommun Pdf, 232 kB.
 3. Riktlinjer för godkännande att bedriva pedagogisk omsorg med enskild huvudman Pdf, 117 kB.

Omsorg och hjälp

 1. Riktlinjer för riksfärdtjänst Pdf, 192 kB.
 2. Riktlinje för färdtjänst  Pdf, 65 kB.
 3. Boendesocial riktlinje Pdf, 325 kB.
 4. Riktlinje för individ- och familjeomsorgens arbete med våld i nära relation Pdf, 242 kB.
 5. Riktlinjer ekonomiskt bistånd Pdf, 775 kB.
 6. Riktlinjer för myndighetsutövning avseende individuellt stöd till barn, unga och äldre med funktionsnedsättning i Ale kommun Pdf, 684 kB.

Kultur och fritid

 1. Riktlinje för föreningsbidrag för föreningar i Ale Pdf, 469 kB.
 2. Riktlinjer för kulturskolan Pdf, 114 kB.

Bygga, bo och miljö

 1. Riktlinjer för riskhantering intill transportleder för farligt gods Pdf, 8 MB.
 2. Riktlinjer för parkeringstal Pdf, 5 MB.
 3. Riktlinjer för byggnation på landsbygden Pdf, 494 kB.
 4. Riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bostäder Pdf, 5 MB.
 5. Riktlinjer förvärv och försäljning av mark Pdf, 344 kB.

Kommun och politik

 1. Riktlinje för styrdokument Pdf, 211 kB.
 2. Riktlinjer för Aleförslaget Pdf, 158 kB.
 3. Riktlinje för hantering av personuppgifter Pdf, 81 kB.
 4. Riktlinjer och principer för internhyra Pdf, 2 MB.
 5. Riktlinje för intern kontroll i Ale kommun Pdf, 377 kB.
 6. Kommunövergripande riktlinjer för tillgänglighet och bemötande  Pdf, 132 kB.
 7. Kommungemensamma riktlinjer för klagomålshantering i Ale kommun Pdf, 282 kB.
 8. Riktlinjer informationssäkerhet Pdf, 302 kB.
 9. Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning Pdf, 341 kB.
 10. Riktlinje för chefer i Ale kommun Pdf, 169 kB.
 11. Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete Pdf, 287 kB.
 12. Riktlinje för kompetensförsörjning Pdf, 130 kB.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den