Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Perspektivsammanställning

Perspektivinsamlingen resulterade i 13 övergripande temaområden där ett eller flera återkom i samtliga 200 djupintervjuer som genomfördes under 2018.

Dessa 13 teman består idag av perspektiv och citat och utgör perspektivsammanställningen. I varje temaområde finns olika perspektiv och frågor som de tillfrågade har beskrivit som viktiga för dem. Du hittar den fullständiga perspektivsammanställningen här Pdf, 1 MB..

Temaområden

 • Att ha någonstans att bo
 • Ansvar och oro för miljön
 • Vi måste se till att människor vill jobba kvar i Ale
 • Kollektivtrafik och kommunikationer
 • Hur vill vi leva tillsammans?
 • Var ska vi bygga?
 • Att bli lyssnad på
 • En bra skola ger en bra framtid
 • Det mänskliga mötet är viktigt
 • Ingen ort får glömmas bort
 • Kultur behövs för livsglädjen
 • Trygghet
 • En god hälsa är det viktigaste för ett gott liv

Perspektivsammanställningen är ett underlag för kommande dialoger och arbetsgrupper för att tillsammans arbeta vidare i Ale kommun. Observera att inget av det som finns i denna rapport är att betrakta som den enda sanningen. Perspektiven är underlag för det kommande arbetet att tillsammans arbeta vidare med dessa frågor.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den