Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vad händer nu?

Det har skapats en mindre arbetsgrupp på cirka 30 person som kallas 'Expeditionsgruppen'. Gruppen består av Alebor, personer som arbetar i Ale och politiker. Gruppen ska träffas 4 gånger och hantera perspektiv kring 'det mänskliga mötet'.

Under dessa tillfällen kommer de ta sig an frågor och perspektiv kopplade till 'det mänskliga mötet' på 4 olika sätt för att identifiera vad som kan göras för att Ale kommun ska kunna möta utmaningar i framtiden och varför det ska göras.

Vad har hänt?

19 september 2019

Den 19 september träffades Alebor, personer som arbetar i Ale och politiker och diskuterade tillsammans varför det mänskliga mötet är viktigt och hur vi bör arbeta med frågan i kommunen.

’Det mänskliga mötet’ engagerade över 100 personer torsdagen den 19 september. Fokus för kvällen var dialog och att olika människor med olika bakgrund skulle mötas och diskutera denna viktiga fråga tillsammans. Diskussionerna ägde rum i mindre grupper med hjälp av en bordsvärd som guidade samtalen och antecknade. Alla deltagare fick efter diskussionerna skriva upp sina tankar på lappar som sedan samlades in. Materialet kommer ligga till grund i det fortsatta arbetet med Ale i 360 grader under hösten.

17 juni 2019

Den 17 juni 2019 fattade kommunfullmäktige i Ale beslutet att starta upp det fortsatta gemensamma arbetet med Ale i 360 grader med dialoger. Kommunfullmäktige valde dialogområdet 9, 'Det mänskliga mötet är viktigt', för den första dialogprocessen under hösten 2019.

6 mars 2019

För att kunna ta nästa steg tillsammans med invånare och politiker i Ale bjöds alla i Ale in till ett öppet möte 6 mars 2019. Där möttes alla berättelser från Ale i 360 grader och deltagare prioriterade bland vilka frågor de vill börja jobba vidare med i Ale 360. De områden som fick flest röster var 'En bra skola ger en bra framtid' och 'Det mänskliga mötet är viktigt'. Detta lämnades sedan över som vägledande till kommunfullmäktige för att ta beslut om vilket område man ska börja arbeta med.

2018

Under 2018 utbildades elva samtalsledare som sammanlagt träffade över 200 personer. Samtalen handlade om vad som är viktigt för ett gott liv i Ale. Alla berättelser sammanfattades och sattes ihop till en perspektivsammanställning som består av 13 temaområden som kom fram ur intervjumaterialet.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-01-10 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.