Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vad har gjorts?

Sedan 2018 har Ale arbetat med Ale i 360 grader. På denna sidan kan du ta del av vad som hittills har gjorts.

Detta hände 2019

Expeditionsgruppen

Under hösten 2019 skapades en mindre arbetsgrupp på cirka 30 personer som kallas Expeditionsgruppen. Gruppen består av Alebor, personer som arbetar i Ale och politiker. Gruppen har träffats 4 gånger och har under dessa tillfällen tagit sig an perspektiv kopplade till 'det mänskliga mötet' på 4 olika sätt. Om du vill läsa mer om dessa fyra steg kan du läsa Månadsbladet januari genom att klicka här. Pdf, 3 MB.

19 september

Den 19 september träffades Alebor, personer som arbetar i Ale och politiker och diskuterade tillsammans varför det mänskliga mötet är viktigt och hur vi ska börja arbeta med frågan i kommunen.

Alla deltagare fick efter diskussionerna skriva upp sina tankar på lappar som sedan samlades in. Materialet ligger till grund i det fortsatta arbetet med Ale i 360 grader under hösten 2019.

17 juni

Den 17 juni 2019 fattade kommunfullmäktige i Ale beslutet att starta upp det fortsatta gemensamma arbetet med Ale i 360 grader med dialoger. Kommunfullmäktige valde dialogområdet 9, 'Det mänskliga mötet är viktigt', för den första dialogprocessen under hösten 2019.

6 mars

Alla invånare bjöds in för att rösta om vilka av de 13 områden som kom fram i perspektivsammanställningen de ville prioritera. De områden som fick flest röster var 'En bra skola ger en bra framtid' och 'Det mänskliga mötet är viktigt'. Detta lämnades sedan över som vägledande till kommunfullmäktige för att ta beslut om vilket område man ska börja arbeta med.

Detta hände 2018

Under 2018 utbildades elva samtalsledare som sammanlagt träffade över 200 personer. Samtalen handlade om vad som är viktigt för ett gott liv i Ale. Alla berättelser sammanfattades och sattes ihop till en perspektivsammanställning Pdf, 1 MB.som består av 13 temaområden som kom fram ur intervjumaterialet.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den