Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

DigitAle

Ale kommuns digitaliseringsarbete fokuserar på våra arbetssätt och processer, hur de kan förbättras och förändras till nytta för våra medarbetare, invånare och näringsliv. Tillgång till informations- och kommunikationsinfrastruktur är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Förbättrad inre effektivitet möjliggör samtidigt ökad tillgänglighet och förbättrad kvalité och service. Med detta blir det tydligt att digitaliseringen är en avgörande framgångs- och förändringsfaktor när det kommer till hela kommunens verksamhetsutveckling.

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor i arbetet med Agenda 2030. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt, till digitala möten och att stödja undervisning i skolan.

Sett till utmaningar framåt för Ale och digitalisering ingår områdena:

  • Mobilitet, tillgänglighet och säkerhet
  • Infrastruktur
  • En bättre skola för alla med modern IT
  • E-hälsa
  • Digitala tjänster
  • Effektivare medarbetare med stöd av moderna IT lösningar
  • Kostnadseffektiv IT

Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning.

En hållbar digitalisering kräver också flexibla och tillgängliga lösningar som är säkra och lättanvända. Men flera utmaningar följer med en hållbar digitalisering där vi behöver se till helheten och hela livscykeln av olika digitalisering- och IT-lösningar för att nå Agenda 2030.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den