Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sociala investeringar

För att testa nya metoder och arbetssätt för att minska utanförskap och social utsatthet bland barn och unga använder sig Ale kommun av verktyget Sociala investeringar. Det handlar om att investera i människor tidigt för att på lång sikt motverka framtida kostnader och minska både ett mänskligt och ekonomiskt lidande. Sociala investeringar är ett verktyg för att arbeta med social hållbarhet.

Vad är sociala investeringar?

En social investering är en avgränsad satsning som i förhållande till annat arbetssätt förväntas ge bättre effekt för satsningens målgrupp och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt. Tidigt i ålder eller tidigt i en process sätts en insats in, för att motverka utanförskap och stora framtida kostnader för målgruppen. Kommunstyrelsen i Ale beslutade våren 2012 att det sociala investeringsperspektivet ska genomsyra det vardagliga arbetet, men också stimulera till att prova nya förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter en negativ händelseutveckling.

Vem kan ansöka om sociala investeringar?

Alla kommunala förvaltningar kan ansöka om medel för att genomföra en begränsad satsning. Ett socialt investeringsprojekt kräver en samverkan över sektorsgränserna. Kriterier anges i dokumentet riktlinjer för sociala investeringar. För närvarandet är ingen ny ansökningsomgång planerad för 2019. 

Pågående satsningar

Ale ingår tillsammans med 13 andra kommuner och landsting i Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landstings (SKL), satsning Aktion 2018 - sociala investeringar. Aktion 2018 är ett intensivt utvecklingsarbete kring sociala investeringar, med fokus på metod, verktyg och arbetssätt.

NÄTA: Närvaroteam Ale

En satsning som har som fokus att minska den problematiska skolfrånvaron och stoppa inflödet till hemmasittare. Satsningen riktar sig till unga i årskurs 7-9 som har en problematisk skolfrånvaro.

Tidigare satsningar

Ale har tidigare varit en del av det nationella Psynk-projektet drivet av SKL. Det var ett treårigt arbete som hade ett fokus att utveckla arbetet med sociala investeringar.

Fotosyntes

Fotosyntes är en förebyggande satsning riktad till barn i mellanstadieåldern. Syftet är att fånga upp barn i åldern 10-12 år som riskerar att hamna i utanförskap. Fotosyntes är idag implementerad i ordinarie verksamhet.

Minimili

Projekt MiniMili vände sig till ungdomar upp till 25 år med riskbruk eller missbruk samt till deras familjer. Projektet som startades under 2014 har som målsättning att tillhandahålla ett utbud av både medicinska och sociala insatser.

Star for life

Konceptet inom Star for Life utgår från att kreativt skapande så som musik, konst och kultur kan få barn och unga att hitta nya vägar och bryta negativa händelseförlopp.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-04-24 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.