Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

EU-fonder och -program

EU:s budget är indelat i programperioder. Innevarande period gäller åren 2014–2020. 

Program och fonder

Det finns cirka 400 fonder och program inom EU. Några av de viktigaste listas nedan och länkarna leder till respektive program där uppgifter finns om  programmens omfattning och hur bidrag söks. EU arbetar med att synkronisera utlysningarna så att de sker samtidigt i medlemsländerna, för att på så vis underlätta det gränsöverskridande samarbetet.

EU:s stöd kan delas upp enligt följande:
(Länkarna nedan går till andra webbplatser som öppnas i nytt fönster.)

1) Strukturfonder

2) Program för territoriellt samarbete:

Gränsregionala program

 • I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt gränsar till varandra. Det är med andra ord samarbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Syftet med dessa program är att förstora regionen och därmed öka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning.
 • Interreg Öresund-Skagerack-Kattegattlänk till annan webbplats
 • Interreg Sverige-Norgelänk till annan webbplats

Transnationella program 

 • I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar av länder.
 • Nordsjöprogrammetlänk till annan webbplats
 • Östersjöprogrammetlänk till annan webbplats

Interregionala program 

 • De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regioner eller länder som får stöd från de interregionala samarbetsprogrammen behöver inte gränsa till varandra. En organisation i Norrbotten kan till exempel samarbeta med Skottland och Spanien. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Dessutom finns samarbetsprogram som fokuserar på forskning och analyser.
 • Interreg IVClänk till annan webbplats
 • Urbactlänk till annan webbplats
 • ESPONlänk till annan webbplats
 • INTERACTlänk till annan webbplats

3) Ramprogram

4) Sektorsprogram

5) Stöd till samarbete med länder utanför EU

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-05-28