Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Internationella partnerskap

Ale kommun och Ghanzi District Council i Botswana har sedan sommaren 2012 ett kommunalt partnerskap. Syftet med partnerskapet är att minska fattigdom i Ghanzi genom en utvecklad lokal demokrati. Sedan 2017 ingår även Budesti i Moldavien i partnerskapet. ICLD (international centre for local democracy) finansierar projekt inom partnerskapsprogrammet med medel från SIDA. 

Se filmen från besöket i Botswana hösten 2019

Enligt ICLDs riktlinjer ska ömsesidighet genomsyra projektcykeln från problem- och målformulering till utförande och uppföljning. Projekten ska utgå från samarbetspartens behov. Samarbetet ska dock gagna båda parter så att även den svenska partnern utvecklas i relation till programmets mål. 

För närvarande pågår två projekt, det ena handlar om styrning och ledning och det andra om att minska den problematiska frånvaron i skolan. Utvecklingsarbetet genomförs i ett 3-parts samarbete mellan Ale, Budesti i Moldavien och Ghanzi District Council i Botswana. Medborgardialogsprojektet avslutades i december 2017. 

I maj 2016 påbörjades ett trepartssamarbete mellan Ale, Ghanzi och Budesti (Moldavien) med fokus på att minska antal barn och ungdomar som hoppar av skolan, så kallade Drop outs och att minska den problematiska frånvaron i skolorna. Projektet pågår 2018 - 2020.

Flaggorna från Botswana, Moldavien och Sverige vajar framför kommunhuset i Nödinge, Ale kommun

Flaggorna från Botswana, Moldavien och Sverige vajar framför kommunhuset i Nödinge, Ale kommun

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.