Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens organisation

Här kan du läsa om hur Ale kommun är organiserad. 

Alla kommuner har en politisk organisation (förtroendevalda) och en förvaltningsorganisation (tjänstemän).

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar.

Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen och de som jobbar här är tjänstemän, dett vill säga inte politiskt valda.

Politikerna i den politiska organisationen bestämmer vad som ska göras, medan de anställda i förvaltningsorganisationen avgör hur det ska göras.

Organisationsbild

Organisationsbild Ale kommun

Organisationsbild Ale kommun. Klicka på bilden för att förstora.

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige utser en kommunstyrelse, beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas. Den politiska organisationen är markerat i grönt i bilden ovan.

Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och prioriterar hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten.

Förvaltningsorganisation

Förvaltningen består av de tjänstemän som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Kommunens tjänstemän utreder och förser politikerna med beslutsunderlag samt verkställer de beslut som fattats av politikerna. Förvaltningsorganisationen är markerat i blått i bilden ovan. 

Kommunens förvaltning är indelad i ett antal kontor och enheter. Dessa leds av kommundirektören som är kommunens högsta tjänsteman.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den