Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bolag

AB Alebyggen

AB Alebyggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ägs till 100 procent av Ale kommun. Bolaget bygger och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler för exempelvis kontor, handel och industri.

Kärnverksamheten är bostadsförvaltningen som ska bestå av ett utbud som är attraktivt och varierat. Detta tillsammans med annat ska göra att Ale blir en attraktiv ort för etablering och boende. Alebyggen samverkar med kommunens näringslivsenhet.

Ägardirektiv för AB Alebyggen

Ordförande

Stefan Ekwing (L)
E-post stefan.ekwing@ale.se

VD

Johan Redlund
E-post johan.redlund@alebyggen.se

Skå-dal 31:3 AB

Bolaget ägs till 100 % av AB Alebyggen. Bolaget äger enbart Bohus Centrum och förvärvades 1 april 2009.

Ale Utveckling AB

Bolaget är vilande från och med år 2009.

En väg efter rätt Tanke AB

Kommunen förvärvade per 2015-10-01 En väg efter rätt Tanke AB som ett led i strategiskt markförvärv. De i bolaget ingående fastigheterna planeras att överlåtas från bolaget till kommunen. Fastigheterna har ett strategiskt läge i norra delen av Ale torg och kommer så småningom att behöva tas i anspråk för utveckling av Nödinge centrum. Fram till dess hyrs fastigheterna ut.

Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)

Bohus Räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och Kungälvs kommuner. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 40 % och Kungälvs kommuns andel uppgår till 60 %.

Dessutom är kommunen delägare i

Grefab

Göteborgsregionens Fritidshamnar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ägs av Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Partille kommun och Ale kommun. Grefab arbetar för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna. Bolaget får också i begränsad omfattning tillhandahålla gästplatser.

Gryaab

Gryaablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för reningen av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Bolaget ägs tillsammans av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Renova AB

Renova ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett av Västsveriges ledande återvinnings- och avfallsföretag. Renovas vision är att leda utvecklingen mot en långsiktigt hållbar tillväxt.

Ale Fjärrvärme AB

Bolaget ägs till 9 procent av Ale kommun och 91 procent av Göteborg Energi AB.

Övrigt delägande

Kommunen innehar andelar i

  • Kommuninvest i Sverige AB
  • Ale Elförening
  • samt en smärre aktiepost i Kommentusgruppen AB.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-14 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.