Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sektor kommunstyrelsen

Sektorn bereder ärenden som ska beslutas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samordnar övergripande och strategiska frågor i kommunen och genomför projekt och uppdrag. Sektor kommunstyrelsen har cirka 100 medarbetare.

Sektorn leds av kommunchefen och har följande avdelningar:

  • Ekonomiavdelning med en redovisningsenhet och en upphandlingsenhet.
  • HR-avdelning med en löneenhet.
  • Kansli- och säkerhetsavdelning med en kansliavdelning och säkerhetsavdelning
  • Strategi- och uppföljningsavdelning med kommunikationsenhet, en kontaktcenterenhet, en utvecklingsenhet och en näringslivsenhet.
  • Överförmyndarenhet

Organisation

Kommunchef
Maria Reinholdsson

Ekonomichef
Ken Gunnesson

Redovisningschef
Monika Lechelt

Upphandlingschef
Ann Linde Koolman

Kanslichef
Erik Bergman

Säkerhets- och beredskapschef
William Försth

HR-chef
Malin Olsson

Lönechef
Chatie Jonsén

Strategi och uppföljningschef
Daniela Ölmunger

Näringslivschef
Per Brohagen

Kommunikationschef
Kenth Åkerman

Kontaktcenterchef
Carin Kling

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den