Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sektor kommunstyrelsen

Sektorn bereder ärenden som ska beslutas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samordnar övergripande och strategiska frågor i kommunen och genomför projekt och uppdrag. Sektor kommunstyrelsen har cirka 100 medarbetare.

Sektorn leds av kommunchefen och har följande avdelningar:

  • Ekonomiavdelning med budget, redovisning och upphandling.
  • HR-avdelning.
  • Administrativ avdelning med ansvar för bland annat ärendehantering, diarium, sekreterarskap för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, juridiskt stöd, arkiv och kontorsservice.
  • Kommunikationsavdelning med övergripande ansvar för extern- och intern kommunikation. Kontaktcenter, med kommunvägledare, återfinns här.
  • IT-avdelning med ansvar för strategiska IT-frågor, teknikplattform och IT-drift/support.
  • Mark- och exploateringsavdelningen (Mex) med ansvar för bland annat exploateringsfrågor, markupplåtelser och samhällsplaneringsrelaterad statistik.
  • Utvecklingsavdelning
  • Överförmyndarenhet
  • Näringslivsenhet
  • Internservice

På sektor kommunstyrelsen finns också internationella frågor samt kvalitetsfunktionen med ansvar för samordning av verksamhetsutveckling samt kommunikationsavdelning och växel.

Organisation

Kommunchef
Maria Reinholdsson

Ekonomichef
Ken Gunnesson

Kommunikationschef
Kenth Åkerman

Administrativ chef
Erik Bergman

Tf. HR-chef
Malin Olsson

IT-chef
Christina Larsson

Verksamhetschef mark och exploatering
Lars Lindström

Tf. Utvecklingschef
Annika Friberg

Näringslivschef
Daniela Ölmunger

Tf. sektorchef internservice
Karl-Erik Engström

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-10-01 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.