Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad leds av en sektorschef och är indelad i verksamheterna Plan och myndighet samt Teknik. Sektor samhällsbyggnad har även en Stöd och utvecklingsstab.

  • Teknik: ansvarar för kommunalt vatten och avlopp, gata och park samt renhållnings- och avfallsverksamhet.
  • Plan och myndighet: ansvarar för detaljplanering, bygglov, kommunens markinnehav, expolateringsverksamhet samt miljö och hälsa.
  • Stöd och utvecklingsstab: består av nämndsekreterare, registrator, GIS-ingenjörer, mätningsingenjörer, kartingenjör samt verksamhetsutvecklare.
Organisationsbild samhällsbyggnad

Organisationsbild samhällsbyggnad. Klicka på bilden för att se den i större format.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den