Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sektor service

Sektor service har Ale kommuns uppdrag att svara för vissa angivna stödfunktioner till kärnverksamheterna, både strategiskt och operativt.

Sektorn har cirka 230 anställda och är indelad i tre verksamhetsområden:

  • Fastighet och IT - ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter, lokalförsörjning, projektledning vid ny- och ombyggnation samt kommunens IT-frågor.
  • Kost - bereder och serverar måltider i kommunens kärnverksamheter enligt gällande lagar och riktlinjer.
  • Verksamhetsstöd - ansvarar för lokalvård, vaktmästeri, kommunens fordon, samt administration och utvecklingsarbete inom sektorn.

Organisation

Sektorchef
Rickard Tassini

Verksamhetschef kost
Sofie Axelsson

Verksamhetschef fastighet och IT
Tony Jönsson

Verksamhetschef verksamhetsstöd (tf.)
Linda Widmark

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-11-27