Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sektor service

Sektor service ansvarar för lokalvård, kostverksamhet, verksamhetsservice, drift och underhåll samt stab.

Sektorn leds av en sektorschef och två verksamhetschefer och är indelad i sex områden:

  • Drift och underhåll har i uppdrag att förvalta Ale kommuns fastigheter för kärnverksamheterna, såsom förskolor, skolor, särskilda boenden och idrottsanläggningar.
  • Kost lagar mat till kommunens skolor, förskolor, särskilda boenden, hemmaboenden, daglig verksamhet och lunchgäster.
  • Lokalförsörjningsenheten arbetar för en ändamålsenlig, attraktiv, sund, tillgänglig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet och god arbetsmiljö. Kommunens lokaler ska användas effektivt och den negativa miljöpåverkan ska vara låg.
  • Lokalvård utför lokalvård på skolor, förskolor, bibliotek, äldreboenden, kommunhus, driftkontor samt inom hemtjänsten.
  • Verksamhetsservice ansvarar för vaktmästeri, kontorsservice, transportorganisation och kommunens fordon.
  • Stab är internservice centrala enhet som innehåller servicesupport och samordning, ekonomi och administration samt utvecklingsarbete.

Organisation

Sektorchef
Rickard Tassini

Verksamhetschef kost
Sofie Axelsson

Verksamhetschef fastighet
Tony Jönsson

Enhetschef stab
Linda Widmark

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-17