Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Vi beklagar den dåliga kvaliteten på inspelningen av detta sammanträde.

 1. Upprop

 2. Justering

 3. Allmänhetens frågestund 2015

 4. Information från kommunrevisionen

 5. Information om utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun

 6. Information angående medborgarförslag om centrumutveckling i Nödinge den 28 april

 7. Val av ny ledamot i kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden samt ny 1:e vice ordförande i ortsutvecklingsmöten i Alvhem

 8. Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun

 9. Reviderad upphandlingspolicy och upphandlingsbestämmelser

 10. Fördjupad översiktsplan för Älvängen

 11. Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap

 12. Samråd om budget enligt § 23 i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

 13. Ny serviceorganisation 2016

 14. Mötes- och resepolicy för Ale kommun

 15. REMISS - Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

 16. Politisk styrning av strategisk planering

 17. Svar på motion om matlagning i hemmet inom hemtjänstens verksamhet

 18. Svar på motion från Da Vinci skolan om en fungerande skolgård

 19. Svar på motion om utökade öppettider på Bohusskolans bibliotek

 20. Svar på motion från Da Vinci skolan om att laga mat på alla skolor i kommunen

 21. Svar på motion från Da Vinci skolan om kommunal förmedling av sommar- extrajobb

 22. Svar på motion - Da Vinci skolan - ökad polisnärvaro

 23. Svar på motion - föreläsningar till elever och föräldrar om droger

 24. Svar på motion angående kommunala lekplatser i Surte

 25. Svar på motion angående papperskorgar och nedskräpning i Alafors

 26. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej har slutbehandlats

 27. Motion från moderaterna, kristdemokraterna, framtid i Ale och folkpartiet om utökad kameraövervakning

 28. Medborgarförslag om att placera motivationsboende på Skårdal 67-1 Vikingagården

 29. Delgivningar + Motion från sverigedemokraterna om saltfria vägar och gator

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2016-09-06