Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige 2015-11-30

 1. Upprop

 2. Justering

 3. Allmänhetens frågestund

 4. Information från kommunrevisionen

 5. Information om VA-strategi 2015

 6. Återrapportering från höstens ortsutvecklingsmöten

 7. Svar på medborgarförslag från Ledets fiskeriförening om förflyttning av baracker

 8. Avsägelse från förtroendeuppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

 9. Antagande av VA-strategi

 10. Ändring av Ale kommuns VA-taxa

 11. Revidering av taxor för mat vid korttidsvistelse och korttidstillsyn inom funktionshinderverksamheten samt införande av miltaxa för boende inom funktionshinderverksamheten

 12. Ny bolagsordning för "En väg efter rätt tanke AB"

 13. Reviderad och uppdaterad förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

 14. Bohus Räddningstjänstförbunds delårsrapport

 15. Borgen för AB Alebyggen år 2016

 16. Justering av ramar i budget och verksamhetsplan 2016

 17. Reglemente för Ale kommuns revisorer

 18. Bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun

 19. Förslag till policy för invånardialog i Ale kommun

 20. Utredning angående förändringar av ungdomsfullmäktige avseende egen budget och samordning med ungdomsrådet

 21. Återrapportering om framtagande av direktiv för en utredning angående ny politisk organisation i Ale

 22. Fastställande av kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2016

 23. Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 2014-11-01-- 2015-10-31

 24. Svar på motion från Da Vinciskolan om informations- och fritidsapp

 25. Svar på motion angående hundrastplatser i Surte

 26. Svar på motion från Da Vinci skolan om resa till Göteborg med fritidskort

 27. Svar på motion från Da Vinciskolan om hopptorn i Vimmersjön / Nödinge

 28. Svar på motion från Aledemokraterna från Jan A. Pressfeldt (AD) om att sälja bostadsbolaget AB Alebyggen

 29. Svar på motion Hanna Tjusling (SD) och Robert Jansson (SD) om medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

 30. Svar på motion om trygghetskameror från Isabell Korn (M), Carina Zito Averstedt (M), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FIA) och Rose-Marie Fihn (FP)

 31. Svar på motion från Jan A. Pressfeldt (AD) om att införa möjligheten att driva kommunala friskolor

 32. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS

 33. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL

 34. Delgivningar

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2016-09-06