Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige 2016-06-20

 1. Upprop
 2. Justering
 3. Ändring av dagordning – Ärende utgår – Fastighetsförvärv gällande Hem för vård och boende
 4. Tyst minut
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Information från kommunrevisionen
 7. Avsägelse från Susanna Mouvitz (M) gällande förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämnden och dess arbetsutskott
 8. Val av ny ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden med anledning av Kerstin Ståhls (S) avsägelse
 9. Avsägelse från Ingmarie Torstensson (V)
 10. Avsägelse från Jennifer Zetterman (V)
 11. Svar på interpellation från sverigedemokraterna om plan för finansiering av mottagande och insatser till nyanlända
 12. Svar på interpellation från centerpartiet om samarbete med idéburen verksamhet
 13. Fråga om rutiner för granskning av gode mäns uppdrag
 14. Svar på medborgarförslag om ändrade färdtjänstbestämmelser gällande medtagande av eldrivna rullstolar vid färdtjänstresor
 15. Svar på motion från Bohusskolan om bibliotekets öppettider
 16. Svar på motion från Aroseniusskolan om längre öppettider i resecentrum
 17. Svar på motion från Da Vinciskolan om mötesplatser i Nödinge för rätt målgrupper
 18. Svar på motion från Ahlafors fria skola om en festival på hösten
 19. Svar på motion från Bohusskolan om tråkigt och nedgånget Bohus centrum
 20. Svar på motion från Aroseniusskolan om att utveckla praon till egen valmöjlighet
 21. Svar på motion från Bohusskolan om ökade öppettider för fritidsgården
 22. Svar på motion från Bohusskolan om reparation av skaterampen i Bohus
 23. Svar på motion från Ahlafors fria skola om mer övervakning på otrygga platser
 24. Svar på motion från Bohusskolan om mopedställ vid skolan
 25. Svar på motion från Da Vinciskolan om en simhall som ligger centralt
 26. Svar på motion från Aroseniusskolan om bås/draperier i kommunens idrottshallar
 27. Svar på motion från Da Vinciskolan om bristfällig IT -support
 28. Svar på motion från Da Vinciskolan om ökad trygghet i Nödinge
 29. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse avseende verksamhetsåret 2015
 30. Svar på remiss -Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)
 31. Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun
 32. Ale kommuns uppföljningsrapport 1, 2016-04-30
 33. Verksamhetsplan och budget 2017-2020
 34. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS
 35. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
 36. Delgivningar

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2016-06-21