Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige 2016-10-10

 1. Upprop
 2. Justering
 3. Ändring av kommunfullmäktiges dagordning 2016-10-10
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information från kommunrevisionen
 6. Information om balanserad styrning
 7. Val av ny 2:e vice ordförande i valnämnden
 8. Val av ny ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt 2:e vice ordförande för Surte ortsutvecklingsmöte
 9. Avsägelse från Stefan Hagman (S) gällande förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
 10. Avsägelse från Björn Norberg (S) gällande samtliga politiska uppdrag i Ale kommun
 11. Avsägelse från Håkan Sandberg (SD) gällande förtroendeuppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige
 12. Avsägelse från Cecilia Nordberg (S) gällande förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden
 13. Avsägelse från Jennifer Zetterman (V) gällande förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden samt fyllnadsval
 14. Anmälan av gruppledare för Socialdemokraterna
 15. Anmälan av gruppledare för Vänsterpartiet
 16. Revidering av ägardirektiv för Alebyggen 2016
 17. Upphävande av förbehåll i fastigheten Starrkärrs-Hålan 1:8
 18. Förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund
 19. Reglemente för förbundsdirektionen i Bohus Räddningstjänstförbund
 20. Utredning av demokratiberedningens uppdrag
 21. Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2017
 22. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt under hösten 2016
 23. Handbok för ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder i Ale kommun
 24. Ale kommunfullmäktige - en handbok för ledamöter och ersättare
 25. Svar på motion från Mikael Berglund (M) om medborgarbudget
 26. Avsägelse från Carina Lundgren (S) gällande uppdraget som ersättare i AB Alebyggens styrelse samt fyllnadsval
 27. Delgivningar


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2017-06-12