Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige 2016-11-14

 1. Upprop
 2. Justering
 3. Ändring av kommfullmäktiges dagordning
 4. Allmänhetens frågestund 2016
 5. Information från kommunrevisionen 2016
 6. Information om bostäder för Alebor
 7. Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden med anledning av Cecilia Nordbergs (S) avsägelse
 8. Avsägelse från Madeleine Sandberg Thorsander (V) gällande förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
 9. Avsägelse från Tony Karlsson (KD) från förtroendeuppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande i överförmyndarnämnden
 10. Avsägelse från Johnny Sundling (V) gällande förtroendeuppdraget som ledamot kommunfullmäktiges valberedning
 11. Avsägelse från Björn Norberg (S) gällande förtroendeuppdraget som representant i Renovas ägarråd samt Avsägelse från Björn Norberg (S) gällande förtroendeuppdraget som representant i Gryab:s ägarråd samt Avsägelse från Björn Norberg (S) gällande förtroendeuppdraget som representant i Grefabs:s ägarråd
 12. Val av ny ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden med anledning av Magnus Wennergrens (M) avsägelse
 13. Val av ny ersättare i utbildningsnämnden med anledning av Kent Kjessler Matssons (M) avsägelse
 14. Delårsrapport januari-augusti med delårsbokslut per 2016-08-31 för Ale kommun och kommunkoncernen samt årsprognos 2016 för Ale kommun
 15. Borgen för AB Alebyggen år 2017
 16. Taxa för arbeten inom gatu och grönområden i Ale kommun
 17. Renhållningstaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
 18. Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden VGR och Ale kommun för perioden 2017-2020
 19. Riktlinjer för kulturbidrag
 20. Inlösen av fastigheten Nödinge 4:56
 21. Svar på motion från Da Vinciskolan om att fritidsgården Ungkan borde drivas av elever
 22. Svar på motion från Ahlafors fria skola om att utöka öppettiderna för resecentrum
 23. Svar på motion från Ahlafors fria skola om fler fältassistenter i Ale
 24. Svar på motion från Ahlafors fria skola om planteringsdag i Alebacken
 25. Svar på motion från Ahlafors fria skola om arvode till ungdomsfullmäktige
 26. Svar på motion från Da Vinciskolan om bristfällig IT-support
 27. Svar på motion från Da Vinciskolan om rökning vid entréer
 28. Svar på motion från Ahlafors fria skola om laddningsuttag för elbilar och andra elfordon på offentliga platser i Ale kommun
 29. Svar på motion från Da Vinciskolan om skolmiljön inne och ute
 30. Svar på motion från Elena Fridfelt (C) och Åke Niklasson (C) om att Ale kommun ska verka för att det ska finnas möjlighet att tanka fordonsgas i kommunen
 31. Svar på motion från Mikael Berglund (M), Åke Niklasson (C), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FiA) och Rose- Marie Fihn (L) om teknik i trafiken som kan öka tryggheten för oskyddade trafikanter
 32. Svar på motion från Rose-Marie Fihn (L) om Sportotek
 33. Svar på motion från Tyrone Hansson (FiA) och Lena Wingbro (FiA) om jämställdhetsarbete inom Ale kommun
 34. Svar på motion från Mikael Berglund (M) om gratis wifi
 35. Svar på motion från Mikael Berglund (M) om drogtest i avloppsvatten
 36. Svar på motion från Mikael Berglund (M) om försäljning av Alebyggen AB
 37. Svar på motion från Mikael Berglund (M) om föreningsgala
 38. Delgivningar


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2017-06-26