Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige 2017-01-30

 1. Upprop
 2. Justering
 3. Allmänhetens frågestund 2017
 4. Att leva i Ale – social kartläggning
 5. Avsägelse från Tony Karlsson (KD) från förtroendeuppdragen som ersättare i AB Alebyggen, Ale Fjärrvärme AB och Ale Energi AB
 6. Avsägelse från Carina Fontenay (M) gällande förtroendeuppdragen som gruppledare för moderaterna, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i demokratiberedningen, förste vice ordförande för ortsutvecklingsmöten i Skepplanda, ersättare i jävsnämnden, ersättare i valberedningen samt uppdragen som representant i Gryabs, Grefabs och Renova AB:s ägarråd
 7. Information om val av ny revisor till Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
 8. Redovisning av kultur- och fritidsnämndens nämndplan och detaljbudget för år 2017
 9. Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens nämndplan och detaljbudget för år 2017
 10. Redovisning av omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan och detaljbudget för år 2017
 11. Redovisning av kommunstyrelsens nämndplan och detaljbudget för år 2017
 12. Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017 - 2021
 13. Återrapportering från ortsutvecklingsmöten 2016
 14. Information om Alesamhällets utveckling
 15. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL under år 2016 samt Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS under år 2016
 16. Lokalresursplan 2018-2027
 17. Fusion Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB
 18. Verksamhetsområden för Vatten och Avlopp
 19. Uppsägning av aktieägaravtal avseende Soltak AB och överlåtelse av kommunens aktier i bolaget
 20. Redovisning av partistödsutbetalning 2016
 21. Svar på motion från Isabell Mörner (M), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FIA) och Rose-Marie Fihn (L) om kameraövervakning omkring pendeltågsstationerna

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2017-03-08