Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige 2017-03-06

 1. Upprop
 2. Justering
 3. Ändring av fullmäktiges dagordning
 4. Parentation för Arne Adiels, Sven Rydén och Thomas Elfving
 5. Information om hälso- och sjukvårdsavtal 2016-2020
 6. Allmänhetens frågestund
 7. Val av ny revisor för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden 2017-04-01--2019-03-31
 8. Val av representant i ägarråden för Gryabs, Grefabs och Renova AB:s ägarråd med anledning av Carina Fontenays (M) avsägelse
 9. Avsägelse från Jonathan Sundén (KD) från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden
 10. Avsägelse från Kristina Raad (S) från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige och kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige
 11. Avsägelse från Boel Holgersson (C) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i AB Alebyggens styrelse samt ledamot i Surtefonden
 12. Avsägelse från Carina Fontenay (M) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 13. Avsägelse från Charlie Ceder (SD) som ersättare i utbildningsnämnden och ersättare i kultur- och fritidsnämnden
 14. Svar på medborgarförslag om en motionscentral i Bohus
 15. Svar på medborgarförslag om ändrade färdtjänstbestämmelser gällande medtagande av eldrivna rullstolar
 16. Hälso- och sjukvårdsavtal 2016-2020
 17. Kommunfullmäktiges inriktningsdokument 2018
 18. Förslag till fastställande av kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2017
 19. Svar på motion från Robert Jansson (SD) och Lennie Kjellman (SD) om att anställa en återvandringshandläggare
 20. Svar på motion från Mikael Berglund (M) om att införa restriktioner i rätten att använda fyrverkerier
 21. Svar på motion från Robert Jansson (SD), Kennet Sandow (SD) och Rune Karlsson (SD) om ändrade ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier
 22. Svar på motion från Rose-Marie Fihn (L) om möjligheten att låta alla anställda som önskar få arbeta kvar till 70 års ålder
 23. Delgivningar


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2017-03-07