Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där våra näringslivsrepresentanter kan vara med och påverka Ale kommuns utveckling.  Näringslivsrådet består av utvalda personer från näringslivet i Ale kommun vilka representerar olika verksamheter inom industri, service och handel.

Näringslivsrådets uppdrag

Näringslivsrådets främsta uppgift är att göra det enklare för dig som företagare att vara med och påverka Ale kommuns utveckling.

Genom att kontakta rådet fångar de upp och ser till att dina frågor kommer vidare. Rådet har en kontinuerlig och levande dialog med kommunens företag, politiker och tjänstepersoner.

Näringslivsrådet

  • ska stärka inflytandet i frågor som gäller företagare.
  • kan initiera nya frågor i nämnder/kommunstyrelsen och i förvaltningar.
  • kan vara remissorgan i frågor som berör företagare i Ale.
  • ska ägna sig åt kunskapsöverföring.
  • kan ägna sig åt opinionsbildning.
  • ska vara en mötesplats för samråd före beslut som berör företagarna.

Näringslivsrådets sammansättning och organisation

Näringslivsrådet består av 12 ledamöter. Ledamöterna är alla företagare i Ale kommun och fyra platser i rådet är vigda till kommunens tre företagarföreningar (Ale Torg, Surte-Bohus och Älvängen) samt Företagarna i Ale . Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och ledamöterna utses för två år i taget. Rådet utser själva sin ordförande.

Näringslivsrådet i praktiken

Näringslivsrådets praktiska arbete sker i form av möten. Varje höst samlas rådet för en tvådagarskonferens. Utöver detta träffas de 12 ledamöterna ytterligare fyra gånger per år.

Arbetsgrupper verkställer rådets beslut

Rådet är inte själva delaktiga i att genomföra de beslut som tas på rådsmötena. Istället har rådet inrättat fem arbetsgrupper med ansvar att verkställa de beslut som tas. Arbetsgrupperna driver frågor inom följande områden: Skola-näringsliv, attraktionskraft, samhällsbyggnad, företagsklimat och företagsutveckling.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-03-06 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.