Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Politisk organisation

De förtroendevalda politikerna har huvudansvaret för den kommunala verksamheten och bestämmer vad kommunen ska prioritera och genomföra.

Organisationsbild politisk organisation Ale.

Organisationsbild politisk organisation Ale. Klicka på bilden för att förstora.

Det är därmed politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna som ansvarar för och beslutar om vilken service kommunen ska erbjuda.

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det sju nämnder i Ale kommun som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiker som utses av kommunfullmäktige. 

I många frågor fattar nämnderna de avgörande besluten. Vissa frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige fastställer ett reglemente för varje kommun där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för.

Du kan läsa mer om de olika nämnderna till vänster på denna sida. Där får du information om vad som är deras uppdrag samt vilka sammanträdestider som gäller.

Politiskt styre i Ale kommun

Under mandatperioden 2018 - 2022 styrs Ale kommun av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Framtid i Ale.

Oppositionen utgörs av övriga partier varav Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samarbetar.

Övriga partier i kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna och Aledemokraterna.

Läs mer om hur Ales intäkter fördelas mellan kommunens verksamhetsområden.

Sammanträdestider 2021

I tabellen nedan ser du en samlad bild av alla sammanträdestider under året.

I listan till vänster ser du delarna i den politiska organisationen. För att få mer information om sammanträden trycker du på den del av organisationen du söker, ex socialnämnden. Under fliken "Sammanträden 2021" hittar du alla handlingar som publicerats till mötena.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och sker i medborgarhuset i Alafors och börjar vanligtvis klockan 18.00. De andra mötena är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdesschema

Organ

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

KF

25

-

1, 29

-

17

21

-

-

13

11

15

20

KS

12

16

16

-

4

8

-

31

28

-

2

7

KFN

28

25

-

1, 29

-

10

-

-

9

14

18

9

OAN/SN

27

24

-

1, 29

-

10

-

-

9

13

17

9

SBN

21

18

31

29

-

10

-

-

2

7

11

9

UBN

27

24

31

28

-

9

-

-

8

13

17

15

REV

18

22

17

26

31

-

-

23

29

18

15

13

SN/SERN

21

23

30

27

-

8

-

-

7

12

16

7

VN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖFN

28

-

-

15

-

3

-

-

23

-

18

-


Förklaring av förkortningar

KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
OAN = Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

SN = Socialnämnden
SBN = Samhällsbyggnadsnämnden
UBN = Utbildningsnämnden
REV = Revisionen
SN = Servicenämnden

SERN = Servicenämnden
VN= Valnämnden

ÖFN= Överförmyndarnämnden

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den