Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 49 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden och viktiga ärenden i kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Möte en gång i månaden 

Kommunfullmäktige sammanträder i regel varje månad (förutom februari, juli och augusti). Mötena är offentliga och börjar i regel kl 18.00. De webbsänds även via Ale kommuns hemsida.

Ställ en fråga 

Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Om du vill ställa en fråga till fullmäktige går det bra. Varje sammanträde startar med allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktiges presidium:

  • Ordförande Claes-Anders Bengtsson (KD)
  • Förste vice ordförande Elaine Björkman (S)
  • Andre vice ordförande Sonny Landerberg (MP) 


Claes-Anders Bengtsson (KD), Elaine Björkman (S), Sonny Landerberg (MP)

Claes-Anders Bengtsson (KD), Elaine Björkman (S), Sonny Landerberg (MP)

Partistöd 2020

Enligt lagen om insyn i finansiering av partier ska det på kommunens hemsida framgå vilka partier som erhållit partistöd och med vilka belopp. För 2020 har följande partistöd utbetalats:

Moderaterna - 314 tkr
Centerpartiet - 113 tkr
Liberalerna - 88 tkr
Kristdemokraterna - 86 tkr
Socialdemokraterna - 364 tkr
Vänsterpartiet - 138 tkr
Miljöpartiet - 88 tkr
Sverigedemokraterna - 238 tkr
Framtid i Ale - 113 tkr
Aledemokraterna - 63 tkr

Sidan kontrollerades av:

den