Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Näst efter fullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och elva ersättare valda av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer också kommunstyrelsens ordförande samt en förste och en andre vice ordförande, vilka tillsammans utgör kommunstyrelsens presidium.

Kommunstyrelsens ansvarsområden

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att leda, utveckla och samordna kommunens intressen och har det övergripande ansvaret för kommunens totala verksamhet. Det betyder att det är kommunstyrelsen som ansvarar för den strategiska planeringen av Ale, verksamheten och ekonomin i kommunens nämnder och bolag, marknadsföring och central information. 

Kommunstyrelsen ansvarar också för att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt för verksamhet och ekonomi följs och att den löpande förvaltningen i kommunens nämnder sköts rationellt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen övervakar också att kommunen fullgör de uppgifter som enligt lag och författning åligger kommunen. 

Kommunstyrelsens presidium 

Ordförande och kommunalråd

Mikael Berglund (M)

Förste vice ordförande och oppositionsråd

Monica Samuelsson (S)

Andre vice ordförande

Sune Rydén (KD)

Ledamöter

Lena Orstadius (S)

Christina Oskarsson (S)

Dennis Ljunggren (S)

Dan Björk (M)

Henrik Fogelklou (M)

Stefan Ekwing (L)

Sven Engdahl (V)

Renée Palmnäs (FiA)

Robert Jansson (SD)

Alexis Tranmarker (SD)

Ersättare

Johnny Sundling (S)

Ann Lundgren (S)

Johan Nordin (S)

Maj Holmström (M)

Oliver Andersson (M)

Åke Niklasson (C)

Geo de Maré (MP)

Staffan Andersson (KD)

Birgitta Andersson (V)

Claes Mellander (SD)

Jörgen Sundén (SD)

Sekreterare

Afram Shiba

Telefon: 0303-70 35 99

E-post: afram.shiba@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den