Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Överförmyndarnämnd

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Ale kommun har valt att ha en nämnd.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet med uppgift att utöva kontroll och tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Det är också överförmyndarnämnden som utser gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare.

Vissa ställföreträdande följer av lag, andra beslutas av domstol eller av överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämndens uppdrag är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser. Läs mer om föräldrabalken här Länk till annan webbplats.

Överförmyndarnämndens presidium

  • Ordförande Robert Kunanta Roos (SD)
  • Förste vice ordförande Eva Eriksson (S)

Sekreterare

Sammanträdesdagar 2023

  • 19 januari, 30 mars, 4 maj, 21 september, 23 november

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kallelser och protokoll

Eftersom nästan alla ärenden som överförmyndarnämnden fattar beslut om gäller enskilda personer och handlingarna skyddas av sekretess publiceras inga kallelser eller protokoll från överförmyndarnämnden här på webbplatsen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den