Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvar inom samhällsbyggnadsområdet och är bland annat ansvarig för kommunens uppgifter inom plan och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskydd, renhållning, kommunalt vatten och avlopp, kommunens exploateringsverksamhet samt de gator och parker som kommunen är huvudman för.


Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden är Ale kommuns trafiknämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd.

Läs gärna mer om samhällsbyggnadsnämnden i reglemente för samhällsbyggnad.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium 

Ordförande

  • Henrik Fogelklou (M)

Förste vice ordförande

  • Johan Nordin (S)

Andre vice ordförande

  • Jan Murray (M)

Sekreterare

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den