Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga 1-16 år, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskoleverksamhet för gymnasieelever och vuxna.

Utbildningsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda av Kommunfullmäktige.

Kallelser publiceras normalt cirka en vecka innan aktuellt sammanträde. Protokoll publiceras efter justering, vilket sker senast 14 dagar efter sammanträdet.

Utbildningsnämndens presidium 

Från vänster: Erik Liljeberg (M), Johnny Sundling (S) samt Jenny Sandkvist (MP), Foto: Jimmy Grosch / Ale kommun

Ordförande

  • Erik Liljeberg (M) 

Förste vice ordförande

  • Johnny Sundling (S)

Andre vice ordförande

  • Jenny Sandkvist (MP)

Sekreterare

  • Eva Ljungmark
    E-post: ubn@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den