Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Servicedeklarationer

För att du ska veta vad du har rätt att förvänta dig av kommunens
tjänster finns det servicedeklarationer inom nedan namngivna områden.

Ale fritid

Ale fritids verksamhet för ungdomar syftar till att ge ungdomar mötesplatser där de kan utvecklas och få en meningsfull fritid.

 1. Till servicedeklaration Ale fritid

Bostadsanpassningsbidrag

Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge människor med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

 1. Till servicedeklaration bostadsanpassningsbidrag

Barn- och ungdomskultur

Arbetet med kultur i skolan måste innehålla ett stort mått av fantasi och nyskapande varvid nya uttrycksformer och genreöverskridande av existerande kategorier ständigt måste prövas.

 1. Till servicedeklaration barn- och ungdomskultur

Biblioteket

I Ale finns fyra bibliotek som alla invånare kan vända sig till. Huvudbiblioteket ligger i Ale gymnasium och filialerna i Surte, Älvängen och Skepplanda. Såväl huvudbibliotek som filialer fungerar också som skolbibliotek. På huvudbiblioteket finns det möjlighet att släktforska.

 1. Till servicedeklaration bibliotek

Biståndsenhet och administration

Du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att vända dig till biståndsenheten inom vård och omsorgsförvaltningen.

 1. Till servicedeklaration biståndsenhet och administration

Bygglov

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Även skyltar, upplag, parkeringsplatser, ändra användningen av en byggnad kräver ofta bygglov.

 1. Till servicedeklaration bygglov

Dagligt arbete

Dagligt arbete vänder sig till vuxna personer med funktionsnedsättning som inte arbetar inom den reguljära arbetsmarknaden eller som går en utbildning.

 1. Till servicedeklaration dagligt arbete

Detaljplan

Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att pröva markens lämplighet för ett visst ändamål, till exempel bostadsbebyggelse.

 1. Till servicedeklaration detaljplan

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp är reningsanläggningar för avloppsvatten utanför det kommunala avloppsnätet. Enskilda avlopp tar oftast hand om avloppsvattnet från ett hus men kan också dimensioneras för flera hus.

 1. Till servicedeklaration enskilda avlopp

Familjerådgivning

Familjerådgivningen är till för par/familjer som vill göra någonting åt sina samlevnadsproblem. På frivillighetens grunder erbjuder vi samtal till dem som vill få det bättre i sin relation, övervinna tveksamheter eller avsluta förhållandet.

 1. Till servicedeklaration familjerådgivning

Fastighet

Fastighetsavdelningen ser till att kommunens fastigheter är energieffektiva, välvårdade och välskötta. Avdelningen ansvarar också för att lokalerna uppfyller en hög säkerhetsnivå.

 1. Till servicedeklaration fastighet

Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform.

 1. Till servicedeklaration färdtjänst

Förskola

Ale kommuns förskolor erbjuder ditt barn en rolig, lärorik och utmanande miljö, utevistelse varje dag och inspiration till goda mat- och levnadsvanor.

 1. Till servicedeklaration förskola

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd ges som bistånd när du inte kan klara din egen försörjning.

 1. Till servicedeklaration försörjningsstöd

Gata, park

Avdelningen för gata/park utformar och underhåller parker och andra grönområden samt tomtmark vid kommunens fastigheter. Gata, park ansvarar också bland annat för skolornas utemiljö och de allmänna lekplatserna i kommunen.

 1. Till servicedeklaration gata, park

Gruppbostad enligt LSS

Alla människor behöver ett hem där man kan känna sig trygg. Det betyder mycket att ha ett boende som man kan kalla sitt eget. Detta gäller även för människor som behöver särskild service i sitt boende.

 1. Till servicedeklaration gruppbostad enligt LSS

Gymnasiet

Gymnasieskolan ska ge ungdomar möjlighet till en fullständig gymnasieutbildning. Utbildningen vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år.

 1. Till servicedeklaration gymnasiet

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgift är att underlätta det dagliga livet när du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom får svårt att klara dig själv. Hemtjänstens ambition är att göra det möjligt för dig att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

 1. Till servicedeklaration hemtjänst

Kostenheten

Tillagar, packar och levererar dagligen, med livsmedelsverkets hygieniska krav, varm och kall mat till förskolor, skolor och äldreomsorg.

 1. Till servicedeklaration kostenheten

Kulturskolan

Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjarelever såväl som elever som vill fortsätta att fördjupa sig inom ett konstnärligt område. Kulturskolans pedagoger besitter en gedigen kompetens och skapar tillsammans förutsättningar för kreativa möten mellan elever, personal och publik.

 1. Till servicedeklaration kulturskolan

Lokaluthyrning

Ale gymnasium är en viktigt mötesplats för invånarna i Ale kommun. I Ale gymnasium kan föreningar, organisationer, företag och privatpersoner hyra in sig i en mängd olika lokaler.

 1. Till servicedeklaration lokaluthyrning

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller i hela Sverige där lokal trafikföreskrift om parkering utfärdats.

 1. Till servicedeklaration parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Pedagogisk omsorg/familjedaghem innebär att en dagbarnvårdare bedriver verksamhet för barn i åldern 1-5 år i sitt hem.

 1. Till servicedeklaration pedagogisk omsorg, familjedaghem

Renhållningen

Renhållningen ansvarar för tömningen av allt avfall från hushåll och företag i Ale kommun och för 18 återvinningsplatser och återvinningscentralen Sörmossen.

 1. Till servicedeklaration renhållning

Simhallen

Skepplanda simhall är en inomhusanläggning där allmänheten, skolor och föreningar erbjuds undervisning, avkoppling och rehabilitering i en trygg miljö.

 1. Till servicedeklaration simhallen

Särskilt boende

Att leva ett tryggt liv när man blir äldre är viktigt både för den enskilde och för hans eller hennes släktingar och vänner. I Ale kommun kan vi erbjuda flera alternativ för ett tryggt och trevligt boende.

 1. Till servicedeklaration särskilt boende

Tillgänglighet och bemötande

När du tar kontakt med kommunen ska du uppleva att tillgängligheten är hög. Det gäller både personliga möten, e-post och telefonsamtal.

 1. Till servicedeklaration tillgänglighet och bemötande

Vatten och avlopp

VA levererar dricksvatten som uppfyller kraven från Statens Livsmedelsverk och behandlar avloppsvatten i Ale kommun på ett miljöriktigt sätt.

 1. Till servicedeklaration vatten och avlopp

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen ska ge dig en möjlighet till att öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden eller för att kunna studera vidare. Detta kan ske genom att du läser in en grundskole- eller gymnasiekompetens.

 1. Till servicedeklaration vuxenutbildning

Överförmyndarnämnden

I Ale kommun finns en överförmyndarnämnd som är en förvaltningsmyndighet. Två av nämndens ledamöter fungerar som överförmyndare och ansvarar för det löpande arbetet. Nämndens uppgift är att ha tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

 1. Till servicedeklaration överförmyndarnämnden

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-04-19 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.