Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Servicedeklaration bostadsanpassningsbidrag

Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge människor med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bostadsanpassningsbidrag regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)

Vem är berättigad?

En person med ett stadigvarande funktionshinder kan vara berättigad till bostadsanpassningsbidrag. Bidraget ska avse anpassning av en bostad som den sökande äger eller hyr för permanent bruk.

Bidragets användningsområde

Bidraget ska användas till nödvändiga anpassningar av bostadens fasta funktioner. Anpassningen ska ha en klar koppling till funktionshindret. Bidraget lämnas inte om åtgärderna behöver vidtas av andra orsaker än behovet av anpassning.

Exempel på bostadsanpassning inomhus är tröskelutjämning, dörrbreddning, anordning av duschplats istället för badkar, specialhissar, ändring av bänkhöjder i köket eller förstärkning av belysning. Exempel på bostadsanpassning utomhus är montering av ramper, staket eller ledstänger.

Vi lovar att

  • ge dig ett vänligt, korrekt och personligt bemötande samt skyndsamt svara på eventuella frågor.
  • ge dig information om hur du ansöker och vilka uppgifter kommunen behöver för att pröva din ansökan.
  • ge dig en bekräftelse på att ansökan inkommit samt besked om uppskattad handläggningstid.
  • ha kontinuerlig kontakt med dig för att informera om utredningen.
  • ett eventuellt beslut om avslag ska innehålla motivering till beslutet och information om hur du överklagar.

Vi förväntar oss av dig att

  •  du lämnar en skriftlig ansökan på särskild blankett samt bifogar intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker funktionshindret och behöver av den sökta anpassningen.
  • du bifogar ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren om du inte äger bostaden.
  • du informerar handläggaren om eventuella förändrade förutsättningar som kan påverka din ansökan.

Om servicedeklarationer

Lämna dina åsikter

Säg vad du tycker om det vi gör genom att fylla i vårt synpunktsformulär eller skicka e-post till kommun@ale.se. Du är också välkommen att ringa oss på telefon 0303-70 30 00.

Vad är en servicedeklaration?

Ale kommun är till för dig som bor och verkar här. Vi vill ge god service och hålla hög kvalitet på våra tjänster. Därför har vi tagit fram servicedeklarationer som är en del av kommunens kvalitetsarbete. En servicedeklaration beskriver vad du som använder vår service och våra tjänster kan förvänta dig av verksamheten.

För mer information

Vi nås via kommunens Kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00. Du kan också skicka e-post till kommun@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-10-29 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.