Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Servicedeklaration hemtjänst

Detta innebär hemtjänst

Hemtjänstens uppgift är att underlätta det dagliga livet när du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom får svårt att klara dig själv. Hemtjänstens ambition är att göra det möjligt för dig att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Beslut på hemtjänstinsatser utgår från dina individuella behov. En biståndshandläggare utreder och beslutar om de insatser du ansöker om utifrån gällande lagstiftning, dina individuella behov, förutsättningar och önskemål.

Du kan beviljas hjälp och stöd vid flera tillfällen per dygn i form av personlig omvårdnad exempelvis stöd och hjälp med att komma upp på morgonen samt daglig livsföring. Om behov finns kan du också få hjälp med serviceinsatser så som städ, tvätt klädvård och inköp.

Det är personal från hemtjänstdistriket i det område där du bor som utför hemtjänsten. All personal hos oss har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke

Vi lovar att

  • All hemtjänstpersonal identifierar sig när de kommer till dig första gången.
  • En kontaktman i personalgruppen utses för dig inom 14 dagar.
  • Kontaktmannen erbjuder dig att upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig, inom 14 dagar.
  • Vi kontaktar dig om vi av någon anledning inte kan komma hem till dig på den tid vi kommit överens om.

Vi förväntar oss av dig

  • Att du lämnar ditt samtycke till att hemtjänstpersonalen biståndshandläggare och eventuellt annan personal som du kommer i kontakt med, såsom sjuksköterska och rehabpersonal, samverkar kring den hjälp du får. Detta gör vi i syfte att insatserna ska bli så bra som möjligt för dig.
  • Att du meddelar oss i så god tid som möjligt, om du av någon anledning inte kan ta emot det planerade besöket.
  • Att du har funktionsdugligt städmaterial hos dig som personalen kan använda om du blivit beviljad insatsen städ.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2013-11-01 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.