Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Möten, protokoll och handlingar 2022

Mötestider, protokoll och handlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.


Sammanträdesschema 2022

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige

24

28

28

-

23

20

-

-

5

10

7

12

Kommunstyrelsen

11

15

15

-

10

7

-

23

20

-

1, 29

-

Kultur- och fritids-
nämnden

20

17

31

28

-

16

-

-

8

6

17

15

Revisionen

17

21

16

4

16

13

-

22

19

26

14

12

Samhällsbyggnads-nämnden

19

16

30

27

-

15

-

10

7

5

16

14

Servicenämnden

18

15

29

26

23

14

-

-

6

4

15

13

Socialnämnden

20

21

31

28

-

16

-

-

8

6

17

15

Utbildningsnämnden

26

23

30

27

-

8

-

-

7

5

16

14

Valnämnden

-

23

-

20

-

-

-

17

14

19

-

-

Överförmyndar-
nämnden

27

-

-

7

-

9

-

-

22

-

17

-

Jävsnämnden

4


8


31



16


18


6

Bohus Räddningstjänstförbund

-

23

30

8

16

-

-

31

28

-

2

7



Kommunfullmäktiges sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Länk

Protokoll

24 januari, kl 18

Kallelse inkl handlingar Pdf, 35 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 14 MB.

28 februari, kl 18

Kallelse inkl handlingar Pdf, 18 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 468 kB.

28 mars, kl 17

Kallelse inkl handlingar Pdf, 38 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 14 MB.

23 maj, kl 18

Kallelse inkl handlingar Pdf, 28 MB.

Webbsändning

Protokoll

20 juni, kl 15

Kallelse inkl handlingar

Webbsändning

Protokoll

5 september, kl 18

Kallelse inkl handlingar

Webbsändning

Protokoll

10 oktober, kl 18

Kallelse inkl handlingar

Webbsändning

Protokoll

7 november, kl 18

Kallelse inkl handlingar

Webbsändning

Protokoll

12 december, kl 18

Kallelse inkl handlingar

Webbsändning

Protokoll



Kommunstyrelsens sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

11 jan

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 25 MB.

Protokoll Pdf, 6 MB.

15 feb

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 33 MB.

Protokoll Pdf, 8 MB.

15 mars

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 29 MB.

Protokoll Pdf, 8 MB.

10 maj

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 30 MB.

Protokoll Pdf, 12 MB.

7 juni

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

23 aug

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

30 sept

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

28 okt

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

2 dec

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll


Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden 2022

Datum

Handlingar

Protokoll

19 januari

Kallelse Pdf, 44 kB.

Protokoll (§1 omedelbar justering) Pdf, 209 kB.

Protokoll (§§2-20) Pdf, 6 MB.

16 februari

Kallelse Pdf, 164 kB.

Protokoll §§ 21-48 Pdf, 400 kB.

30 mars

Kallelse Pdf, 64 kB.

Protokoll §§ 49-83 Pdf, 3 MB.

27 april

Kallelse Pdf, 114 kB.

Protokoll §§ 84-115 Pdf, 15 MB.

15 juni

Kallelse

Protokoll

7 september

Kallelse

Protokoll

5 oktober

Kallelse

Protokoll

16 november

Kallelse

Protokoll

14 december

Kallelse

Protokoll



Socialnämndens sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

20 januari

Kallelse inkl handlingar Pdf, 502 kB.

Protokoll §§ 1-9 Pdf, 4 MB.

21 februari

Kallelse inkl handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll §§ 10-12 (omedelbar justering) Pdf, 356 kB.
§ 13 SEKRETESS
Protokoll §§ 14-25 Pdf, 6 MB.

31 mars

Kallelse inkl handlingar Pdf, 2 MB.

§§ 26-28 SEKRETESS
Protokoll §§ 29-34 (omedelbar justering) Pdf, 428 kB.
Protokoll §§ 35-43 Pdf, 4 MB.

28 april

Kallelse inkl handlingar Pdf, 12 MB.

Protokoll §§ 44-56 Pdf, 6 MB.

16 juni

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

8 september

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

6 oktober

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

17 november

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

15 december

Kallelse inkl handlingar

Protokoll


Utbildningsnämndens sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

26 januari

Kallelse inkl handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll §§ 1-12 Pdf, 4 MB.

23 februari

Kallelse inkl handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll §§ 13-15 (omedelbar justering) Pdf, 373 kB.

Protokoll §§ 16-24 Pdf, 368 kB.

30 mars

Kallelse inkl handlingar Pdf, 9 MB.

Protokoll § 25 (omedelbar justering) Pdf, 939 kB.

Protokoll §§ 26-37 Pdf, 403 kB.

27 april

Kallelse inkl handlingar Pdf, 12 MB.

Protokoll §§ 38-39 (omedelbar justering) Pdf, 375 kB.

Protokoll §§ 40-51 Pdf, 3 MB.

8 juni

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

7 september

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

5 oktober

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

16 november

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

14 december

Kallelse inkl handlingar

Protokoll



Servicenämndens sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

18 januari

Kallelse inkl handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll  Pdf, 4 MB.

15 februari

Kallelse inkl handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll §§12-16  (omedelbar justering) Pdf, 3 MB.

Protokoll §§ 17-25

29 mars

Kallelse inkl handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll §§26-33 Pdf, 3 MB.

26 april

Kallelse inkl handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll §§34-42 Pdf, 3 MB.

23 maj (extrainsatt möte)

Kallelse inkl handlingar Pdf, 8 MB.

Protokoll §§43-44 Pdf, 2 MB.

14 juni

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

6 september

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

4 oktober

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

15 november

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

13 december

Kallelse inkl handlingar

Protokoll



Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

11 januari (extrainsatt möte)

Kallelse inkl handlingar Pdf, 1 MB.

Protokoll §§ 1-2 Pdf, 1 MB.

20 januari

Kallelse inkl handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll §§ 3-14 Pdf, 4 MB.

17 februari

Kallelse inkl handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll §§ 15-28 Pdf, 8 MB.

31 mars

Kallelse inkl handlingar Pdf, 10 MB.

Protokoll §§ 29-48 Pdf, 5 MB.

28 april

Kallelse inkl handlingar Pdf, 15 MB.

Protokoll §§49-50 (omedelbar justering) Pdf, 2 MB.

Protokoll §§51-59 Pdf, 3 MB.

27 maj (extrainsatt möte)

Kallelse inkl handlingar Pdf, 23 MB.

Protokoll

16 juni

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

8 september

Kallelse inkl handlingar

Protokoll 

6 oktober

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

17 november

Kallelse inkl handlingar

Protokoll

15 december

Kallelse inkl handlingar

Protokoll



Revisorernas sammanträden 2022

Datum, tid

Protokoll

17 januari

Protokoll Pdf, 139 kB.

21 februari

Protokoll Pdf, 150 kB.

16 mars

Protokoll Pdf, 160 kB.

4 april

Protokoll Pdf, 160 kB.

16 maj

Protokoll

13 juni

Protokoll

22 augusti

Protokoll

19 september

Protokoll

26 oktober

Protokoll

14 november

Protokoll

12 december

Protokoll



Valnämndens sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

23 februari

Kallelse inkl handlingar Pdf, 1 MB.

Protokoll Pdf, 7 MB.

20 april

Kallelse inkl handlingar Pdf, 6 MB.

Protokoll Pdf, 6 MB.

17 augusti


Protokoll

14 september


Protokoll

19 oktober


Protokoll



Jävsnämndens sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

4 januari


Protokoll Pdf, 2 MB.

8 mars

Föredragningslista Pdf, 90 kB.

Protokol Pdf, 4 MB.l

22 juni


Protokoll

16 augusti


Protokoll

18 oktober



6 december





Bohus Räddningstjänstförbund, direktionssammanträden 2022

Datum, tid

Protokoll

30 mars

Protokoll Pdf, 422 kB.

8 april

Protokoll Pdf, 187 kB.

16 maj

Protokoll



Datum, tid

Handlingar

Protokoll

7 mars


Protokoll Pdf, 448 kB.

9 maj


Protokoll Pdf, 436 kB.

13 juni


Protokoll

12 september


Protokoll

24 oktober


Protokoll

5 december


Protokoll



Datum, tid

Handlingar

Protokoll

20 januari


Protokoll Pdf, 948 kB.

24 februari


Protokoll Pdf, 797 kB.

21 april


Protokoll Pdf, 672 kB.



Datum, tid

Handlingar

Protokoll

2 februari


Protokoll Pdf, 290 kB.

7 april


Protokoll Pdf, 241 kB.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den