Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Möten, protokoll och handlingar 2022

Mötestider, protokoll och handlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.


Sammanträdesschema 2022

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige

24

28

28

-

23

20

-

-

5

17

14

12

Kommunstyrelsen

11

15

15

-

10

7

-

23

20

-

1, 29

-

Kultur- och fritids-
nämnden

20

17

31

28

-

16

-

-

8

6

17

15

Revisionen

17

21

16

4

16

13

-

22

19

26

14

12

Samhällsbyggnads-nämnden

19

16

30

27

-

15

-

10

7

5

16

14

Servicenämnden

18

15

29

26

23

14

-

-

6

4

15

13

Socialnämnden

20

21

31

28

-

16

-

-

8

6

17

15

Utbildningsnämnden

26

23

30

27

-

8

-

-

7

5

16

14

Valnämnden

-

23

-

20

-

-

-

17

14

19

-

-

Överförmyndar-
nämnden

27

-

-

7

-

9

-

-

22

-

17

-

Jävsnämnden

4


8


3116


18


6

Bohus Räddningstjänstförbund

-

23

30

8

16

-

-

31

28

-

2

7Kommunfullmäktiges sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Länk

Protokoll

24 januari, kl 18

Kallelse inkl handlingar Pdf, 35 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 14 MB.

28 februari, kl 18

Kallelse inkl handlingar Pdf, 18 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 468 kB.

28 mars, kl 17

Kallelse inkl handlingar Pdf, 38 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 14 MB.

23 maj, kl 18

Kallelse inkl handlingar Pdf, 28 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 514 kB.

20 juni, kl 15

Kallelse inkl handlingar Pdf, 58 MB.

Webbsändning

Protokoll

5 september, kl 18

Kallelse inkl handlingar

Webbsändning

Protokoll

17 oktober, kl 18

Kallelse inkl handlingar

Webbsändning

Protokoll

14 november, kl 18

Kallelse inkl handlingar

Webbsändning

Protokoll

12 december, kl 18

Kallelse inkl handlingar

Webbsändning

ProtokollKommunstyrelsens sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

11 jan

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 25 MB.

Protokoll Pdf, 6 MB.

15 feb

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 33 MB.

Protokoll Pdf, 8 MB.

15 mars

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 29 MB.

Protokoll Pdf, 8 MB.

10 maj

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 30 MB.

Protokoll Pdf, 12 MB.

7 juni

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 63 MB.

Protokoll Pdf, 13 MB.

23 aug

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

20 sept

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

1 nov

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

29 nov

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll


Revisorernas sammanträden 2022

Datum, tid

Protokoll

17 januari

Protokoll Pdf, 139 kB.

21 februari

Protokoll Pdf, 150 kB.

16 mars

Protokoll Pdf, 160 kB.

4 april

Protokoll Pdf, 160 kB.

16 maj

Protokoll Pdf, 162 kB.

13 juni

Protokoll

22 augusti

Protokoll

19 september

Protokoll

26 oktober

Protokoll

14 november

Protokoll

12 december

ProtokollValnämndens sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

23 februari

Kallelse inkl handlingar Pdf, 1 MB.

Protokoll Pdf, 7 MB.

20 april

Kallelse inkl handlingar Pdf, 6 MB.

Protokoll Pdf, 6 MB.

17 augusti


Protokoll

14 september


Protokoll

19 oktober


ProtokollJävsnämndens sammanträden 2022

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

4 januari


Protokoll Pdf, 2 MB.

8 mars

Föredragningslista Pdf, 90 kB.

Protokol Pdf, 4 MB.l

22 juni


Protokoll

16 augusti


Protokoll

18 oktober6 december

Bohus Räddningstjänstförbund, direktionssammanträden 2022

Datum, tid

Protokoll

23 februari

Protokoll Pdf, 518 kB.

30 mars

Protokoll Pdf, 422 kB.

8 april

Protokoll Pdf, 187 kB.

21 april

Protokoll Pdf, 213 kB.

16 maj

Protokoll Pdf, 151 kB.

18 maj

Protokoll Pdf, 310 kB.

14 juni

Protokoll Pdf, 487 kB.Datum, tid

Handlingar

Protokoll

7 mars


Protokoll Pdf, 448 kB.

9 maj


Protokoll Pdf, 436 kB.

13 juni


Protokoll

12 september


Protokoll

24 oktober


Protokoll

5 december


ProtokollDatum, tid

Handlingar

Protokoll

20 januari


Protokoll Pdf, 948 kB.

24 februari


Protokoll Pdf, 797 kB.

21 april


Protokoll Pdf, 672 kB.Datum, tid

Handlingar

Protokoll

2 februari


Protokoll Pdf, 290 kB.

7 april


Protokoll Pdf, 241 kB.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den