Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Möten, protokoll och handlingar 2023

Mötestider, protokoll och handlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.


Sammanträdesschema 2023

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige

23

-

6

3

22

19

-

-

4

2

13

18

Kommunstyrelsen

10

21

21

-

9

7

-

22

19

31

-

5

Kommunstyrelsens arbetsutskott

3

7

14

-

2, 30

-

-

15

12

24

28

-

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

3

7

14

-

2, 30

-

-

15

12

24

28

-

Revisionen

13

24

22

21

26

-

-

25

22

-

1

8

Samhällsbyggnadsnämnden

18

22

29

-

3

14

-

9

6

4

15

14

Servicenämnden

17

23

30

-

11

20

-

31

-

12

9

7

Socialnämnden

19

23

30

-

4

15

-

-

7

5

16

14

Utbildningsnämnden

25

22

29

-

3

7

-

-

6

4

15

13

Överförmyndarnämnden

19

-

30

-

11

-

-

-

21

-

23

-

Jävsnämnden

3

-

14

-

30

-

-

15

-

24

-

9

Bohus Räddningstjänstförbund

-

22

29

-

17

-

-

30

27

-

1

6Kommunfullmäktiges sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar

Länk

Protokoll

23 januari, kl 18

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 7 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 5 MB.

6 mars, kl 18

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 19 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 2 MB.

3 april, kl 18

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 32 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 3 MB.

22 maj, kl 18

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 37 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 2 MB.

19 juni, kl 15

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 31 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 2 MB.

4 september, kl 18

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 20 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 3 MB.

2 oktober, kl 18

INSTÄLLT13 november, kl 18

Kallelse inklusive handlingar

Webbsändning

Protokoll

18 december, kl 18

Kallelse inklusive handlingar

Webbsändning

ProtokollServicenämndens sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

17 januari

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 281 kB.

23 februari

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 5 MB.

Protokoll Pdf, 402 kB.

30 mars

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 1 MB.

11 maj

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll (direktjustering) Pdf, 262 kB.

Protokoll Pdf, 1 MB.

20 juni

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll Pdf, 373 kB.

31 augusti

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll Pdf, 1017 kB.

12 oktober

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

9 november

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

7 december

Kallelse inklusive handlingar

ProtokollKommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2023

Datum, tid

Protokoll

3 januari

Protokoll Pdf, 208 kB.

7 februari

Protokoll Pdf, 485 kB.

14 mars

Protokoll Pdf, 413 kB.

2 maj

Protokoll Pdf, 450 kB.

30 maj

Protokoll Pdf, 433 kB.

15 augusti

Protokoll

12 september

Protokoll

24 oktober

Protokoll

28 november

ProtokollÖverförmyndarnämndens sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar och protokoll
publiceras inte digitalt

19 januari


30 mars


11 maj


21 september


23 november
Valnämndens sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

8 mars

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 20 MB.

Protokoll §§1-7 Pdf, 212 kB.


Kallelse inklusive handlingar

Protokoll


Kallelse inklusive handlingar

Protokoll


Kallelse inklusive handlingar

Protokoll


Kallelse inklusive handlingar

ProtokollJävsnämndens sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

3 januari

Kallelse

Protokoll

14 mars

Kallelse

Protokoll

30 maj

Kallelse

Protokoll

15 augusti

Kallelse

Protokoll

24 oktober

Kallelse

Protokoll

9 december

Kallelse

ProtokollBohus Räddningstjänstförbund, direktionssammanträden 2023

Datum, tid

Protokoll

22 februari

Protokoll Pdf, 613 kB.

29 mars

Protokoll Pdf, 441 kB.

17 maj

Protokoll Pdf, 502 kB.

Protokoll med omedelbar justering § 30 Pdf, 1 MB.

30 augusti

Protokoll

27 september

Protokoll

1 november

Protokoll

6 december

ProtokollDatum, tid

Protokoll

30 januari

Protokoll Pdf, 161 kB.

8 maj

Protokoll Pdf, 531 kB.

13 juni

Protokoll Pdf, 622 kB.

11 september

Protokoll Pdf, 948 kB.

23 oktober

Protokoll

4 december

ProtokollDatum, tid

Handlingar

Protokoll

13 mars


Protokoll Pdf, 1 MB.

12 juni


Protokoll Pdf, 1 MB.

18 september


Protokoll

12 december


Protokoll
Datum, tid

Handlingar

Protokoll

26 januari (stormöte)

Dagordning Pdf, 355 kB.

Protokoll Pdf, 220 kB.

22 februari

Dagordning Pdf, 109 kB.

Protokoll Pdf, 193 kB.

30 mars

Dagordning

Protokoll Pdf, 840 kB.

27 april

Dagordning

Protokoll Pdf, 856 kB.

1 juni

Dagordning

Protokoll Pdf, 780 kB.

31augusti

Dagordning

Protokoll

28 september

Dagordning

Protokoll

26 oktober

Dagordning

Protokoll

7 december

Dagordning

Protokol

Påverkanstorg 1 december

Resultatsammanställning
Datum, tid

Handlingar

Protokoll

30 januari


Protokoll Pdf, 218 kB.

28 februari


Protokoll Pdf, 158 kB.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den