Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Möten, protokoll och handlingar 2023

Mötestider, protokoll och handlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.


Sammanträdesschema 2023

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige

23

-

6

3

22

19

-

-

4

2

13

18

Kommunstyrelsen

10

21

21

-

9

7

-

22

19

31

-

5

Kommunstyrelsens arbetsutskott

3

7

14

-

2, 30

-

-

15

12

24

28

-

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

3

7

14

-

2, 30

-

-

-

-

-

-

-

Revisionen

13

24

22

21

26

-

-

25

22

-

1

8

Samhällsbyggnadsnämnden

18

22

29

-

3

14

-

9

6

4

15

14

Servicenämnden

17

23

30

-

11

20

-

31

-

12

9

7

Socialnämnden

19

23

30

-

4

15

-

-

7

5

16

14

Utbildningsnämnden

25

22

29

-

3

7

-

-

6

4

15

13

Överförmyndarnämnden

19

-

30

-

4

-

-

-

21

-

23

-

Jävsnämnden

3

-

14

-

30

-

-

15

-

24

-

9

Bohus Räddningstjänstförbund

-

22

29

-

17

-

-

30

27

-

1

6Kommunfullmäktiges sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar

Länk

Protokoll

23 januari, kl 18

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 7 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 5 MB.

6 mars, kl 18

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 19 MB.

Webbsändning

Protokoll Pdf, 2 MB.

3 april, kl 18

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 32 MB.

Webbsändning

Protokoll

22 maj, kl 18

Kallelse inklusive handlingar

Webbsändning

Protokoll

19 juni, kl 15

Kallelse inklusive handlingar

Webbsändning

Protokoll

4 september, kl 18

Kallelse inklusive handlingar

Webbsändning

Protokoll

2 oktober, kl 18

Kallelse inklusive handlingar

Webbsändning

Protokoll

13 november, kl 18

Kallelse inklusive handlingar

Webbsändning

Protokoll

18 december, kl 18

Kallelse inklusive handlingar

Webbsändning

ProtokollKommunstyrelsens sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

10 januari

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 16 MB.

Protokoll Pdf, 3 MB.

21 februari

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 17 MB.

Protokoll Pdf, 2 MB.

21 mars

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 20 MB.

Protokoll

9 maj

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

7 juni

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

22 augusti

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

19 september

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

31 oktober

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

5 december

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll


Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden 2023

Datum

Handlingar

Protokoll

18 januari

Kallelse Pdf, 232 kB.

Protokoll §§1-33 Pdf, 4 MB.

22 februari

Kallelse Pdf, 68 kB.

Protokoll §§ 34-35 Pdf, 215 kB.
Protokoll §§ 36-64 Pdf, 3 MB.

29 mars

Kallelse Pdf, 184 kB.

Protokoll

3 maj

Kallelse

Protokoll

14 juni

Kallelse

Protokoll

9 augusti

Kallelse

Protokoll

6 september

Kallelse

Protokoll

4 oktober

Kallelse

Protokoll

15 november

Kallelse

Protokoll

14 december

Kallelse

ProtokollServicenämndens sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

17 januari

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 281 kB.

23 februari

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 5 MB.

Protokoll Pdf, 402 kB.

30 mars

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll

11 maj

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

20 juni

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

31 augusti

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

12 oktober

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

9 november

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

7 december

Kallelse inklusive handlingar

ProtokollSocialnämndens sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

19 januari

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll § 1 omedelbar justering sekretess
§ 2 omedelbar justering Pdf, 140 kB.
Protokoll §§ 3-12 Pdf, 224 kB.

23 februari

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 6 MB.

Protokoll §§ 13-14 omedelbar justering Pdf, 146 kB.
Protokoll § 15 omedelbar justering sekretess

Protokoll §§ 16-27 Pdf, 242 kB.

2 mars

Kallelse Pdf, 96 kB. inklusive handlingar Pdf, 165 kB.

Protokoll §§ 28-29 Pdf, 147 kB.

30 mars

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 582 kB.

Protokoll

4 maj

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

15 juni

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

7 september

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

5 oktober

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

16 november

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

14 december

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll


Utbildningsnämndens sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

25 januari

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 7 MB.

Kompletterande handlingar Pdf, 305 kB.

Protokoll §1 Pdf, 141 kB.

Protokoll §§ 2-21 Pdf, 305 kB.

22 februari

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 5 MB.

Protokoll Pdf, 237 kB.

29 mars

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll

3 maj

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

7 juni

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

6 september

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

4 oktober

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

15 november

Kallelse inklusive handlingar

Protokoll

13 december

Kallelse inklusive handlingar

ProtokollRevisorernas sammanträden 2023

Datum, tid


Protokoll


13 januari

Protokoll Pdf, 125 kB.

24 februari

Protokoll

22 mars

Protokoll

21 april

Protokoll

26 maj

Protokoll

25 augusti

Protokoll

22 september

Protokoll

1 november

Protokoll

8 december

Protokoll

Revisionens granskningar

Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret Pdf, 314 kB.


Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2023

Datum, tid

Protokoll

3 januari

Protokoll Pdf, 208 kB.

7 februari

Protokoll Pdf, 485 kB.

14 mars

Protokoll Pdf, 413 kB.

2 maj

Protokoll

30 maj

Protokoll

15 augusti

Protokoll

12 september

Protokoll

24 oktober

Protokoll

28 november

ProtokollKommunstyrelsens kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2023

Datum, tid

Protokoll

3 januari

Protokoll Pdf, 1 MB.

7 februari

Protokoll Pdf, 1 MB.

14 mars

Protokoll Pdf, 2 MB.

21 mars

Protokoll Pdf, 387 kB.

2 maj

Protokoll

30 maj

ProtokollValnämndens sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

8 mars

Kallelse inklusive handlingar Pdf, 20 MB.

Protokoll §§1-7 Pdf, 212 kB.


Kallelse inklusive handlingar

Protokoll


Kallelse inklusive handlingar

Protokoll


Kallelse inklusive handlingar

Protokoll


Kallelse inklusive handlingar

ProtokollJävsnämndens sammanträden 2023

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

3 januari

Kallelse

Protokoll

14 mars

Kallelse

Protokoll

30 maj

Kallelse

Protokoll

15 augusti

Kallelse

Protokoll

24 oktober

Kallelse

Protokoll

9 december

Kallelse

ProtokollBohus Räddningstjänstförbund, direktionssammanträden 2023

Datum, tid

Protokoll

22 februari

Protokoll Pdf, 613 kB.

29 mars

Protokoll

17 maj

Protokoll

30 augusti

Protokoll

27 september

Protokoll

1 november

Protokoll

6 december

ProtokollDatum, tid

Protokoll

30 januari

Protokoll Pdf, 161 kB.

7 mars

Protokoll

8 maj

Protokoll

11 september

Protokoll

23 oktober

Protokoll

4 december

ProtokollDatum, tid

Handlingar

Protokoll

26 januari (stormöte)

Dagordning Pdf, 355 kB.

Protokoll Pdf, 220 kB.

22 februari

Dagordning Pdf, 109 kB.

Protokoll

xx mars

Dagordning

Protokoll

xx april

Dagordning

Protokoll

xx maj/juni

Dagordning

Protokoll

xx september

Dagordning

Protokoll

xx oktober

Dagordning

Protokoll

xx november

Dagordning

Protokoll

xx december

Dagordning

Protokol

Påverkanstorg

Datum, tid

Handlingar

Protokoll

30 januari


Protokoll Pdf, 218 kB.

28 februari


Protokoll Pdf, 158 kB.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den