Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Möten, protokoll och handlingar 2022

Mötestider, protokoll och handlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.


Sammanträdesschema 2022

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige

24

28

28

-

23

20

-

-

5

17

14

12

Kommunstyrelsen

11

15

15

-

10

7

-

23

20

18

1, 29

-

Kultur- och fritids-
nämnden

20

17

31

28

-

16

-

-

8

6

17

15

Revisionen

17

21

16

4

16

13

-

22

19

26

14

12

Samhällsbyggnads-nämnden

19

16

30

27

-

15

-

10

7

5

16

14

Servicenämnden

18

15

29

26

23

14

-

-

6

4

15

13

Socialnämnden

20

21

31

28

-

16

-

-

8

6

17

15

Utbildningsnämnden

26

23

30

27

-

8

-

-

7

5

16

14

Valnämnden

-

23

-

20

-

-

-

17

14

19

-

-

Överförmyndar-
nämnden

27

-

-

7

-

9

-

-

22

-

17

-

Jävsnämnden

4


8


3116


18


6

Bohus Räddningstjänstförbund

-

23

30

8

16

-

-

31

28

-

2

7Demokratiberedningens sammanträden 2022

Datum, tid

Protokoll

24 januari

Protokoll Pdf, 200 kB.

28 februari

Protokoll Pdf, 242 kB.

11 april

Protokoll Pdf, 57 kB.

2 maj

Protokoll Pdf, 124 kB.Datum, tid

Handlingar

Protokoll

2 februari


Protokoll Pdf, 290 kB.

7 april


Protokoll Pdf, 241 kB.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den