Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Diarium och arkiv

Den kommunala verksamheten för med sig en stor mängd handlingar som enligt lag måste registreras i kommunens diarium och sedan sparas i arkiv under viss tid.

Kommunens diarium

Ett diarium är ett register över en myndighets allmänna handlingar. Att diarieföra är ett sätt att hålla allmänna handlingar ordnade så att de lätt kan sökas fram. I diariet sparas det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, invånare och andra myndigheter.

Ta del av en handling

Alla brev, handlingar och e-post som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla. Är du intresserad av att läsa handlingar är du välkommen att kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller maila till kommun@ale.se.

Kommunens arkiv i Alafors

I Ales fysiska kommunarkiv finns kommunala handlingar ända tillbaka från kommunbildningarna 1863 fram till handlingar från dagens kommunala verksamhet. Handlingar som är äldre än 1863 finns i Landsarkivet i Göteborg.

Vad finns i kommunarkivet?

Förutom kommunala handlingar som protokoll och handlingar från Ale kommuns förvaltningar kan du även hitta sådant som betyg, klasslistor och skolhälsojournaler. Ale kommun tar även hand om handlingar från lokala föreningar i samarbete med Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland Länk till annan webbplats.. Här hittar du handlingar från både aktiva och avslutade föreningar.

Ta del av en handling i kommunarkivet

Ale kommunarkiv finns under Himlaskolan i Alafors. Hör av dig till kommunarkivarien om du är intresserad av att komma åt någon handling eller vill komma på ett besök.

Beställ betygshandling - Ale gymnasium

Genom vår e-tjänst kan du beställa slutbetyg från Ale gymnasium. Länk till annan webbplats. Om du är intresserad av övriga betygshandlingar så kan du kontakta Ale kommuns kontaktcenter.

E-arkiv

E-arkivet är ett digitalt arkiv för äldre bygglovshandlingar. I e-arkivet kan du söka bland över 90 000 äldre bygglovshandlingar arkiverade mellan 1943 och 2010. Skulle du sakna någon handling är du välkommen att vända dig till bygglovsadministratörerna via kontaktcenter 0303-70 30 00.

  1. Ale kommuns e-arkiv Länk till annan webbplats.

Arkivlagen

Hur Ale kommun ska förvalta sitt arkiv styrs av ett arkivreglemente Pdf, 137 kB. som beskriver hur arkivlagen följs i Ale kommun.

Förutom arkivreglementet, som antas av Kommunfullmäktige, har Kommunstyrelsen antagit Riktlinjer om arkivvård och informationsförvaltning Pdf, 341 kB. som tydliggör regelverket för arkiv- och informationsförvaltningen i Ale kommun.

Varje nämnd beskriver i en dokumenthanteringsplan hur varje handling som förvaltningen har producerat ska behandlas. Handlingen kan antingen gallras (förstöras inom en angiven tidsperiod) eller bevaras för evigt i kommunarkivet.

Detta styrs av diverse lagar och förordningar, exempelvis bokföringslagen och socialtjänstlagen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den