Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Arkiv

I Ales kommunarkiv finns kommunala handlingar ända sedan kommunbildningarna 1863 till handlingar från dagens kommunala verksamhet. Handlingar som är äldre än 1863 finns i Landsarkivet i Göteborg. 

Här kan du läsa mer om hur kommunsammanslagningarna sett ut genom åren. Pdf, 17 kB.

Olika typer av handlingar

Förutom kommunala handlingar som protokoll och handlingar från Ale kommuns förvaltningar kan du även hitta sådant som betyg, klasslistor och skolhälsojournaler i arkivet.

Ale kommun tar även hand om handlingar från lokala föreningar i samarbete med Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland. Här hittar du handlingar från både aktiva och avslutade föreningar.

Du kan läsa mer om föreningsarkiven i Västra Götaland om du klickar på länken i relaterad information.

Ta del av en handling

De flesta av Ale kommunarkivs, nuvarande cirka 700 m arkivmaterial, finns i arkivet under Himlaskolan i Alafors. De flesta handlingar i kommunarkivet är offentliga vilket innebär att alla medborgare ska ha tillgång till dem.

Hör av dig till kommunarkivarien om du är intresserad av att komma åt någon handling eller vill komma på ett besök.

E-arkiv

Uppgradering av e-arkivet pågår. Vi arbetar för att få igång det igen så fort vi kan.

Arkivlagen

Hur Ale kommun ska förvalta sitt arkiv styrs av ett arkivreglemente Pdf, 137 kB. som beskriver hur arkivlagen följs i Ale kommun.

Förutom arkivreglementet, som antas av Kommunfullmäktige, har Kommunstyrelsen antagit Riktlinjer om arkivvård och informationsförvaltning Pdf, 341 kB. som tydliggör regelverket för arkiv- och informationsförvaltningen i Ale kommun.

Varje nämnd beskriver i en dokumenthanteringsplan hur varje handling som förvaltningen har producerat ska behandlas. Handlingen kan antingen gallras (förstöras inom en angiven tidsperiod) eller bevaras för evigt i kommunarkivet.

Detta styrs av diverse lagar och förordningar, exempelvis bokföringslagen och socialtjänstlagen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den