Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Internationell skola

Tillitsbaserad skola är ett projekt för att öka internationella kunskaper och utbyten i skolan. Lärare och skolpersonal får möjlighet att utveckla sin kompetens och får tillgång till internationella kontakter och kunskaper. Ett första steg för att väcka intresse och visa på möjligheter för europeiskt samarbete är att kunna ge skolledning och pedagoger möjlighet att studera i ett annat land inom EU.

Ale kommun

Varför internationell skola

Framförallt ska internationellt utbyte skapa förutsättningar för samarbete, ökade kunskaper och utveckling för barn, unga och medarbetare. Det kan också göra det möjligt att genomföra större utvecklingsprojekt där internationellt samarbete bedöms vara givande och kan bidra till finansiering och genomförande.

Ale kommuns internationella arbete ska bidra till att vara en attraktiv kommun. Det är också ett sätt att utveckla verksamheterna inom kommunen. Ett mångkulturellt perspektiv gynnas och främlingsfientliga krafter motverkas vilket bidrar till utvecklingen av lokal demokrati.

Aktiviteter

Inom projektet kan pedagoger, skolledning och övrig skolpersonal söka kompetensutveckling. De som har deltagit i utbildningar kan sedan utbilda kollegor och delta i aktiviteter där den förvärvade kunskapen kommer till användning och kan spridas inom organisationen. Deltagarna kommer att sprida kunskap och aktivt medverka till att utveckla skolan för både elever och personal.

En kommun som har ett aktivt internationellt arbeta blir mer attraktiv som arbetsgivare och kan locka till sig skickliga medarbetare. Ny kunskap och internationellt samarbete höjer nivån på verksamheten och frigör kreativitet och nytänkande. Det gör också att den lokala verksamheten i kommunen kan sättas in i ett globalt och internationellt perspektiv. Tillfällen skapas att bilda nätverk med internationella partners, lokalt föreningsliv och andra som är intresserade av skolfrågor. Dessa nätverk kan spela en viktig, framtida roll för att utveckla kommunen och skolarbetet.

Erasmus+ mobilitet skola

Projektet finansieras av ett EU-program som heter ”Erasmus+ mobilitet skola” och syftar till att ge bidrag för att kompetensutveckla personal i förskolor, grundskolor och gymnasier.

Följ länken för att läs mer om programmet: Erasmus + mobilitet skolalänk till annan webbplats

 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-07-17